Hållbarhet är tecken i tiden

Afrika, Pippi Långstrump och hajar i haven användes i debatten när Öhman Perspektiv samlade 180 inbjudna gäster till Berns lokaler i centrala Stockholm. Temat för årets Perspektiv var FN:s globala hållbarhetsmål och hur de kan användas för att göra bättre affärer och på så sätt få en bättre värld.

Öhmans vd och koncernchef Johan Malm satte fingret på dagens tema när han inledde årets Öhman Perspektiv.

– Samhällsförändringen går från egocentrering till ansvarstagande för vår planet och våra medmänniskor. Är det hållbarhet? Själv vill jag hellre kalla det för långsiktighet, sa Johan Malm vd och koncernchef på Öhman.

Johan Malm, vd och koncernchef på Öhman och dagens moderator Parul Sharma, människorättsjurist och knuten till advokatfirman Vinge.

Kan man mäta hållbarhet? Och i så fall hur?  Ja, svarade Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman på den första frågan och presenterade Öhmans dagsfärska Agenda 2030- barometer som blev svaret på frågan om det går att mäta hållbarhet.

Genom att koppla FN:s 17 globala hållbarhetsmål till de största bolagen på Stockholmsbörsen och undersöka hur bolagen använder målen i sin affärsverksamhet kan vi dra intressanta slutsatser, sa Fredric Nyström chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Öhmans Agenda 2030-barometer presenteras i år för första gången och resultatet visar att många av bolagen har långt kvar att gå innan de till fullo kopplar sin verksamhet till hållbarhetsmålen.

Längst har H&M, ABB och Skanska kommit, mest potential har Volvo, SKF, Electrolux och Assa Abloy. Resterande bolag har mycket kvar att göra. Barometern återkommer årligen med en genomgång av börsbolagen.

En av gästerna på Öhman Perspektiv var finansmarknadsminister Per Bolund. Han menar att det är ett tecken i tiden att hållbarhet diskuteras.

Det är bra att Öhman samlar oss kring dessa frågor. Vi i Sverige ska vara stolta – vi är ett av de länder som går först för att uppnå Agenda 2030 målen, sa Per Bolund.

– Vi har samlat fondbranschen för att få större tydlighet om hur uppnå Agenda 2030 målen.  Branschen är med på noterna och det ska premieras, sa Bolund.

Bolund uppmanade också finansmarknadens aktörer att involvera Agenda 2030 i sina portföljer och att följa de 17 målen.

– Finansmarknaden är en enormt viktig sektor för att kunna genomföra Agenda 2030 målen, sa Bolund.

Moderatorn Parul Sharma, människorättsjurist och knuten till advokatfirman Vinge, frågade Per Bolund om hållbarhet går före avkastning?

–Nej, om hållbarhetstänkande finns på plats kommer avkastningen, svarade Bolund.

Martin Skancke som är ordförande för PRI – Principles for Responsible Investments menar att det är viktigt att mobilisera privat kapital för att göra investeringar mot en större hållbarhet. Han menar att Afrika är en viktig kontinent för att nå målen.

Pippi Långstrump hade rätt när hon sa att den som är stark också måste vara snäll, sa Martin Skancke ordförande PRI.

– Vi i väst ska kanske adoptera en private equity-firma i Afrika och ge råd och stöd så de kan verka för att investeringar verkligen blir av, avslutade Martin Skancke ordförande för PRI.

Vi knuffar våra kunder i riktning mot hållbarhet och det är även något som stärker vårt arbetsgivarvarumärke, sa Kerstin Lindvall. Och IBM:s Susanna Salwén menar att artificiell intelligens och big data är viktiga hörnstenar för ett mer hållbart samhälle.

Och Öhmans förvaltare Ylwa Häggström ser affärsmöjligheter:

– FN:s globala mål är fantastiska möjligheter för oss att tjäna pengar åt er – våra kunder,  menade hon.

Den kände naturfotografen Mattias Klum som endast 23 år gammal blev den första kontrakterade fotografen för National Geographic knöt ihop dagen med sina naturbilder.

– Vad händer när vi missbrukar natursystemet?  Klimatförändringar inverkar negativt på hela samhället inklusive det finansiella systemet, sa Mattias Klum.

Om till exempel hajarna försvinner från haven kan det jämföras med att polis och brandkår försvinner från våra städer, sa Mattias Klum.

– Ordningen upprätthålls inte längre, sa Mattas Klum och fortsatte; Våra deltasystem kring floderna, som är  gigantiska melittasystem,  fungerar inte utan elefanter, flodhästar och mikroorganismer.

– Jag vill avsluta med ett citat från Petter Stordalen – ”There is no business on a dead planet”, sa Mattias Klum.

Öhmans vd och koncernchef Johan Malm gjorde en reflektion:

– Ni som är våra gäster här idag representerar institutioner som tillsammans förvaltar motsvarande  tre gånger Sveriges BNP eller två gånger värdet på samtliga bolag på Stockholmsbörsen – ni kan påverka! sa Johan Malm.

Dagens moderator Parul Sharma, människorättsjurist och knuten till advokatfirman Vinge,

Och  moderator Parul Sharma avslutade dagen med uppmaningen:

– Hållbarhetsmålen har kommit för att stanna. Det finns inget ”take it or leave it”. Nu gäller ”take it or leave”!