Våra senaste utmärkelser

Öhman Sweden Micro Cap är bästa småbolagsfond - igen!

Det händer igen! Den här gången är det Lipper Fund Awards som prisar fonden med utmärkelserna "Equity Sweden Small and Mid Caps 5 years" och "Equity Sweden Small and Mid Caps 10 years". Och för bara ett par veckor sedan korade Morningstar Awards den till Sveriges bästa småbolagsfond.

Öhman Sweden Micro Cap

Morningstar Awards säger: ”Vinnare bland Sverigefonder de senaste fem, tio och 15 åren, med stark comeback under 2017, plus att samma person skött fonden ända sedan starten för 20 år sedan.”

Lipper Fund Awards 2018 prisar fonden med utmärkelserna ”Equity Sweden Small and Mid Caps 5 years” och ”Equity Sweden Small and Mid Caps 10 years”.

Eftersom fonden har skördat segrar i omgångar sedan 1997 är utmärkelserna lika glädjande som konkreta påminnelser om fingertoppskänslan hos förvaltaren Stefan Kopperud med team.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Sweden Micro Cap

Placeringsinriktning

Öhman Sweden Micro Cap placerar i aktier i små och medelstora bolag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan i begränsad omfattning även investera i nordiska aktier.

Riskprofil

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Öhman Sweden Micro Cap begränsar sina investeringar till en specifik geografisk region samt investerar huvudsakligen i små tillväxtbolag, vars aktiekurser generellt kännetecknas av större kurssvängningar än för stora bolag.

Hållbarhetsprofil

Öhman Sweden Micro Cap följer vår standard för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk.