Portugal

Funderar du på att pensionera dig i Portugal?

Våra medarbetare har lång erfarenhet och förståelse för att finansiella behov förändras över tiden. I detta avseende är det viktigt att ha en erfaren rådgivare som är uppdaterad och proaktiv samt kan lotsa dig, din familj och din verksamhet genom dessa frågeställningar.

Portugal växer i popularitet

Under de senaste åren har Portugal växt i popularitet som bosättningsland tack vare en ny lagstiftning som medför att vissa inkomster, exempelvis pensioner, undantas från portugisisk beskattning. Den nya skattereformen, Non-Habitual Residence, ”NHR”, skapar därmed möjligheter för personer som flyttar till Portugal.

Det krävs noggrann planering

För att bryta sin anknytning till Sverige, skriva in sig i Portugal samt ansöka om NHR-status krävs noggrann planering. Inför flytten bör till exempel finansiella tillgångar i Sverige struktureras på ett sätt som möter det portugisiska regelverket och som tar hänsyn till svensk beskattningsrätt på vissa inkomster.

Vissa saker är ovärderliga, som kompetens till exempel

Av erfarenhet vet vi att kapitalförsäkringar anpassade för portugisiska förhållanden många gånger är en bra lösning. Om kapital är bundet i ett svenskt bolag kan man under vissa förutsättningar dra nytta av utländska holdingbolag.

Långsiktiga relationer med förvaltning i fokus

Din förmögenhet förvaltas av Öhman i Luxemburg. Vi börjar med att tillsammans göra en grundlig analys av dina behov och önskemål samt din risktolerans. Utifrån denna analys beslutas sedan om en lämplig placeringsinriktning. Din personliga rådgivare träffar dig regelbundet i Portugal för att följa upp resultatet av kapitalförvaltningen.

Välkommen att höra av dig

Även om situationen kräver flera olika kompetenser så möts du av en ansvarig kontaktperson hos Öhman. Vi tror att du värdesätter någon som lär känna dig och dina behov.

Bli uppringd

Skriv in ditt telefonnummer nedan så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Kompetens nära dig som kund

Daniel Callervik

Business Development, Öhman Bank

08 407 58 49
daniel.callervik@ohman.se