Ännu ett starkt år

Styrelseordförande Tom Dinkelspiel och koncernchef Johan Malm kommenterar ett år där Öhman gått bra. Efter ett stökigt 2020 som präglades av pandemin kom 2021 som ett år av respit inför 2022, som inlett med inflationsoro och Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina.

Efter ett händelserikt 2020 var det många som andades ut. Vaccin mot Covid-19 hade utvecklats och nu skulle allt bli som vanligt. Men världen är sällan så svartvit. Vi fick ett år som gav färre överraskningar än 2020, där restriktionerna mildrades och centralbankerna fortsatte att förse finansmarknaderna med kapital, men vi fick också nya virusvarianter, flaskhalsar i produktionen och transportproblem som ledde till viss börsoro. Under året arbetade Öhman hårt och nådde ett starkt resultat, vilket känns bra att ha i ryggen när nu 2022 inletts med en stigande osäkerhet som slagit mot världens börser och Rysslands oprovocerade attack på Ukraina.

Öhman står starkt, utan skulder, med en god kassa och beredskap för att kunna göra fler affärer om och när möjligheten ges. Koncernens styrka hänger till stor del samman med långsiktiga strategier och en renodling av verksamheten. Idag har Öhman tre tydliga ben att stå på.  

Det första benet är Öhmans huvudägarskap i Nordnet, där Öhman har representanter i styrelse och valberedning. Ambitionen är att stötta bolaget och fortsätta att utveckla bolaget som Nordens ledande plattform för sparande och investeringar. 

”Nordnets mål är att demokratisera sparandet och skapa en bättre finansiell framtid för alla sina kunder.”

Det övergripande målet att demokratisera sparandet i de länder där bolaget är verksamt och det nås genom att hjälpa fler till en bättre och stabilare privatekonomi. Det görs genom att erbjuda bra produkter, uppmuntra människor att spara långsiktigt och utbilda dem så att de kan göra långsiktigt kloka ekonomiska val. Idag har Nordnet cirka 1,5 miljoner kunder och växer med mellan 20 och 25 000 kunder per månad i hela Norden, vilket tyder på ett starkt erbjudande som attraherar många.

”Nordnet vill ge en bredare kundgrupp en starkare köpkraft, möjlighet till bättre pension och en bättre ekonomisk beredskap. Ett sparkapital minskar oron för plötsliga oförutsedda ekonomiska utgifter. Nordnet vill göra det enkelt för fler att nå dit och behöver då hela tiden utveckla sitt erbjudande och göra det enkelt att förstå och använda plattformen.”

Under 2021 har även Öhmans andra ben i form av Öhman Fonder gått starkt. Bolaget förvaltar över 150 miljarder svenska kronor, växer i samtliga kundgrupper med stabil förvaltning och nöjda kunder. Resultatet är en effekt av ett enträget, långsiktigt arbete. Nettoinflödet av kunder har varit exceptionellt under 2021. Öhman Fonder växer snabbare än övriga marknaden och fondbolaget har allt från månadssparare till försäkringsförmedlare, privatpersoner och några av landets allra största institutioner bland sina kunder. 

Hållbarhetsfrågan har dominerat det offentliga samtalet de senaste åren och den har Öhman Fonder jobbat med länge. Redan i slutet av 1990-talet var fondbolaget ett av de första som erbjöd etiska fonder. I grunden handlar det om att hitta bra investeringsmöjligheter, då de bolag som kommer att vara långsiktigt lönsamma med bra tillväxt är de bolag som är tidigt ute och drar nytta av möjligheterna i den omställning vi står inför. Fonderna ska generera hög avkastning till sina kunder och därför handlar hållbarhet för Öhman Fonder inte om att välja bort utan om att välja rätt bolag. Ambitionen är fortsatt hög och bolaget fortsätter sträva mot att förbättra allt från kunderbjudande till förvaltning och kommunikation.

Det tredje benet vid sidan av Nordnet och Öhman Fonder är investeringsportföljen. Öhmans investeringsportfölj placerar i private equityfonder, direkt i onoterade tillgångar samt en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande företagsobligationer och kassalikviditet. Målsättningen med investeringsportföljen är dels riskspridning, dels att framtidssäkra Öhman genom att hitta investeringar som kan stötta koncernens befintliga bolag och kärninnehav, både i dagsläget och längre fram i tiden. Självfallet ska den också ge god avkastning. Centralt i alla investeringar är långsiktigheten. Koncernen fortsätter att följa sina investeringar och bedöma de intressanta investeringsmöjligheter som dyker upp. Den osäkra omvärlden gör uppgiften utmanande, men förhoppningsvis spännande och fortsatt lönsam.

Vi lägger ett händelserikt 2021 bakom oss och ser med viss försiktighet fram emot 2022.