Behandling av personuppgifter
på vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats www.ohman.se utan att uppge någon personlig information utöver IP-adress. Vi noterar data som IP-adress och refererande sida i statistiksyfte och för att förbättra vår hemsida.

Enligt gällande regler om personuppgiftsbehandling räknas IP-adresser som personuppgifter som omfattas av regelverkets krav på hantering. Andra personuppgifter än IP-adress som inhämtas via vår webbplats lagras endast om du frivilligt lämnat dina uppgifter via sajten, t.ex. i den s.k. ”Bli-uppringd”-funktionen eller vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev. När du lämnar dina personuppgifter på vår sajt samtycker du till att följande bolag inom E. Öhman J:or AB-koncernen lagrar och använder de uppgifter du lämnar: E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB och Öhman Bank S.A. (gemensamt ”Öhman”). Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som besökare av vår webbplats och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Öhman, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda de personuppgifter du valt att dela med oss för att kontakta dig via mejl, telefon, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Den lagliga grunden för Öhmans användning av de personuppgifter som du lämnar på vår webbplats på detta sätt bygger på en intresseavvägning. Öhman har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter från personer som lämnat sina uppgifter till Öhman på webbplatsen, för att tillhandahålla information om Öhmans produkter och tjänster, t.ex. i form av utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din e-postadress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen. Du kan enkelt välja att upphöra med en påbörjad prenumeration genom att klicka du på ”unsubscribe”-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

Utomståendes tillgång till dina personuppgifter

Den leverantör som sköter vår hemsida åt oss har tillgång till uppgifterna om dig som vi inhämtar på vår webbplats. Driftleverantören har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte än utförande av sitt uppdrag att sköta hemsidan för vår räkning. För utestående tillgång till information om din IP-adress, se även texten om Cookies nedan.

Cookies

Vi använder oss av egna samt tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hantering av tjänster som erbjuds via webbplatsen. Användningen av ”cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Rätt att fråga om information

Du har rätt att, genom en skriftlig begäran till oss och utan kostnad, få information om de av dina personuppgifter som vi lagrar. Du har också rätt att begära att vi gör ändringar i, blockerar eller raderar dina personuppgifter.

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, eller begära att vi gör ändringar i, blockerar eller raderar dina personuppgifter kan du skriva till oss på följande adress:

E. Öhman J:or Fonder AB
Att: Dataskydd
Box 7837
103 98 Stockholm

eller dataskydd@ohman.se