Nyheter

Nyheter

Inflationstriangeln

Räddningsverket har ett begrepp de kallar brandtriangeln som beskriver de grundläggande förutsättningarna för förbränning. För att en brand skall kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. Tar man bort någon… Läs mer

Nyheter

Inflationen – bit dig inte fast!

Vid Öhman Fonders lunch med vice riksbankschef Per Jansson tryckte han på att Riksbankens nuvarande huvudfokus är att hindra den höga inflationen att bita sig fast. Riksbanken sätter sin tillit… Läs mer

Nyheter

Sandvik – en lyckad dialog

Under förra året inledde vi dialoger med bolag som Sandvik, som står för en stor andel av de absoluta utsläppen i våra fonder. Vi ville få dem att sätta vetenskapligt… Läs mer

Nyheter

Fondutdelning genomförd i våra fonder

Utdelning är genomförd i våra fonder med utdelande andelsklass. Nu när utdelningen är klar så är fondens andelskurs lägre, men antalet andelar på fondkontot fler. Utdelningen återinvesteras i nya andelar… Läs mer

Krönika, Nyheter

Dags att ansa värdepappersportföljen?

När konstgödsel blivit en bristvara – både i verkliga världen och i centralbanksvärlden – kan det vara läge att rensa bort ogräset och i stället plantera mer stryktåliga grödor i… Läs mer

Koncernen

Öhmankoncernens årsredovisning 2021

2021 i korthet Morningstar utser Öhman Fonder till årets bästa fondbolag 2022 Vid utdelningen av Morningstar Fund Awards 2022 utsågs Öhman Fonder till Best Fund House: Overall. Utmärkelsen är ett… Läs mer

Nyheter

Fondutdelning sker tisdag 10 maj

En utdelning sker tisdag 10 maj för fonder som har en utdelande andelsklass. Utdelningen återinvesteras i nya andelar för andelsägare som inte i förväg har uppgivit kontonummer för utbetalning. Riktar… Läs mer

Nyheter

Avkastning när räntan stiger

Pressen på centralbankerna ökar, inflationen är högre än förväntat, räntehöjningar väntas under året samtidigt som den amerikanska centralbanken börjar dra tillbaka likviditet från marknaden. Hur kommer Öhman Fonders ränte- och… Läs mer

Krönika, Nyheter

Den gudomliga tillfälligheten

Under de senaste 30 åren har det för centralbankerna inte funnits någon motsättning mellan att stabilisera tillväxt eller inflation. Detta förhållande har inom Keynesianska ekonomiska teorin kallats för ”den gudomliga… Läs mer

Karriär, Nyheter

Ledig tjänst: Öhman Fonder söker en chef för ägarstyrning och hållbarhet

Nu söker vi dig som vill vara med och driva utvecklingen av Öhman Fonders ägarstyrnings- och hållbarhetsarbete.  Vi är övertygade om att det är människan som gör företaget och inte… Läs mer