E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhmankoncernen

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell koncern som grundades 1906. Tom Dinkelspiel är ordförande och Johan Malm koncernchef. Öhman är idag största ägare i Nordnet, bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 129 miljarder kronor (2022-12-31) i dotterbolaget Öhman Fonder.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmankoncernen