Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter och även handelsinformation för våra fonder. Vissa blanketter kan fyllas i direkt på bildskärmen och sedan skrivas ut.

För att öppna blanketterna krävs att du har installerat Adobe Acrobat Reader. Om du inte har programmet kan du hämta det från www.adobe.com.

Dokument

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se