Styrelse och ledning

E. Öhman J:or Fonder AB

Ledning

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Jamal Abida Norling

VD

Född 1976

Jamal Abida Norling har varit anställd i Öhman Fonder sedan 2016, först som CIO och ansvarig för tillgångsallokering och sedan 2019 som VD. Jamal var dessförinnan ansvarig för tillgångsallokering på DNB Asset Management, vars verksamhet slogs samman med Öhman Fonder 2016. Jamal har tidigare arbetat som förvaltare på bland annat Första AP-fonden.

Styrelse

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Johan Malm har varit anställd i Öhmankoncernen sedan 2008 som bland annat säljchef och sedermera under en period VD för Öhman Fonder. Han är VD i moderbolaget Öhman AB och koncernchef sedan 2013. Utöver uppdragen som koncernchef och styrelseordförande i Öhman Fonder är Johan Malm ledamot i styrelsen för vissa andra bolag i Öhmankoncernen samt styrelseledamot i Rose & Born AB och i Neptunia Invest AB.

Mats Andersson

Ledamot

Född 1959

Mats Andersson har tidigare varit vd i Nordic Cross Asset Management, vd i Catella Fondförvaltning, vd i Ålandsbanken Sverige samt vice vd i Kaupthing Bank Sverige.

Björn Fröling

Ledamot

Född 1957

Björn Fröling har tidigare varit bland annat vd och delägare i Lazard AB. Björn Fröling är sedan 2000 verksam som rådgivare, styrelseledamot och i vissa fall ordförande i ett flertal bolag, bland annat inom Öhmankoncernen, AB Industricentralen med dotterbolag, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Tryggstiftelsen och Gamla SEB Trygg Liv AB.

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Utöver uppdraget i Öhman Fonders styrelse är Catharina Versteegh styrelseledamot i bland annat E. Öhman J:or AB, Märtas Explorers AB och Neudi & Co. AB.

Ann Öberg

Ledamot

Född 1974

Ann Öberg är vd för Almega och har tidigare varit bland annat chefsekonom, chef för marknadsstrategi och affärsutveckling samt global analyschef på Handelsbanken, chefsekonom och chef för samhällsekonomiska avdelningen på Svenskt Näringsliv och tf. biträdande finansråd på Finansdepartementet. Utöver uppdraget som styrelseledamot i Öhman Fonder är Ann bland annat styrelseordförande i Infostat AB, styrelseledamot i Boet Bostad AB, Trygghetsrådet (TRR) och Vertiseit, ledamot i Alectas överstyrelse samt medlem i Wellstreets investeringskommitté.