Styrelse och ledning

E. Öhman J:or Fonder AB

Ledning

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Jamal Abida Norling

VD

Född 1976

Jamal Abida Norling har varit anställd i Öhman Fonder sedan 2016, först som CIO och ansvarig för tillgångsallokering och sedan 2019 som VD. Jamal var dessförinnan ansvarig för tillgångsallokering på DNB Asset Management, vars verksamhet slogs samman med Öhman Fonder 2016. Jamal har tidigare arbetat som förvaltare på bland annat Första AP-fonden.

Styrelse

Styrelsebild

Björn Fröling

Ordförande

Född 1957

Björn Fröling har tidigare varit bland annat vd och delägare i Lazard AB. Björn Fröling är sedan 2000 verksam som rådgivare, styrelseledamot och i vissa fall ordförande i ett flertal bolag, bland annat inom Öhmankoncernen, AB Industricentralen med dotterbolag, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Tryggstiftelsen och Gamla SEB Trygg Liv AB.

Mats Andersson

Ledamot

Född 1959

Mats Andersson har tidigare varit vd i Nordic Cross Asset Management, vd i Catella Fondförvaltning, vd i Ålandsbanken Sverige samt vice vd i Kaupthing Bank Sverige.

Johan Lannebo

Ledamot

Född 1964

Johan Lannebo är styrelseledamot i Lannebo Fonder och Lannebo Holding. Han har tidigare varit fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap.

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Utöver uppdraget i Öhman Fonders styrelse är Catharina Versteegh styrelseledamot i bland annat E. Öhman J:or AB, Premiefinans K. Bolin AB, Märtas Explorers AB och Neudi & Co. AB.

Ann Öberg

Ledamot

Född 1974

Ann Öberg är vd för Almega och har tidigare varit bland annat chefsekonom, chef för marknadsstrategi och affärsutveckling samt global analyschef på Handelsbanken, chefsekonom och chef för samhällsekonomiska avdelningen på Svenskt Näringsliv och tf. biträdande finansråd på Finansdepartementet. Utöver uppdraget som styrelseledamot i Öhman Fonder är Ann bland annat styrelseledamot i Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, styrelsens ordförande i Vertiseit samt medlem av investeringskommittén Wellstreet.