Styrelse och ledning

E. Öhman J:or Fonder AB

Ledning

Jamal Abida Norling

VD

Född 1976

Jamal Abida Norling har varit anställd i Öhman Fonder sedan 2016, först som CIO och ansvarig för tillgångsallokering och sedan 2019 som VD. Jamal var dessförinnan ansvarig för tillgångsallokering på DNB Asset Management, vars verksamhet slogs samman med Öhman Fonder 2016. Jamal har tidigare arbetat som förvaltare på bland annat Första AP-fonden.

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Johan Malm har varit anställd i Öhmankoncernen sedan 2008 som bland annat säljchef och sedermera under en period VD för Öhman Fonder. Han är VD i moderbolaget Öhman AB och koncernchef sedan 2013. Utöver uppdragen som koncernchef och styrelseordförande i Öhman Fonder är Johan Malm ledamot i styrelsen för vissa andra bolag i Öhmankoncernen samt i styrelsen för Rose & Born AB.

Björn Fröling Styrelsebild

Björn Fröling

Ledamot

Född 1957

Björn Fröling har tidigare varit bland annat VD och delägare i Lazard AB. Björn Fröling är sedan 2000 verksam som rådgivare, styrelseledamot och i vissa fall ordförande i ett flertal bolag, bland annat inom Öhmankoncernen där han är vice ordförande i moderbolaget Öhman AB, inom Neqst-sfären, Allba Holding AB, AB Industricentralen med dotterbolag, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS, Tryggstiftelsen, Gamla SEB Trygg Liv AB och SBF Management AB.

Håkan Gustavson Styrelsebild

Håkan Gustavson

Ledamot

Född 1958

Håkan Gustavson är VD för Beijer Ventures AB och styrelseledamot i ett flertal bolag, bland annat inom Beijer-koncernen.

Åsa Hedin Styrelsebild

Åsa Hedin

Ledamot

Född 1962

Åsa Hedin är industriell rådgivare till institutionen för mikroteknik och nanovetenskap på Chalmers. Hon är även styrelseledamot och i vissa fall ordförande i ett flertal bolag, däribland Artificial Solutions International AB och Tobii Dynavox.

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Utöver uppdraget i Öhman Fonders styrelse är Catharina Versteegh styrelseledamot i bland annat Öhman AB, Märtas Explorers AB och Ernström & Co. AB.

Ann Öberg

Ledamot

Född 1974

Ann Öberg har tidigare varit bland annat chefsekonom, chef för marknadsstrategi och affärsutveckling och global analyschef på Handelsbanken, chefsekonom och chef för samhällsekonomiska avdelningen på Svenskt Näringsliv och t.f. biträdande finansråd på Finansdepartementet. Utöver uppdraget som styresledamot i Öhman Fonder är Ann Öberg bland annat styrelseordförande i Infostat AB och styrelseledamot i Boet Bostad AB.