Priser och avgifter

Diskretionär portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning erbjuds till såväl fast som prestationsbaserat arvode.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning erbjuds till fast arvode.

Fondförvaltning

Fondförvaltning erbjuds normalt enligt gällande förvaltningsavgift för respektive investeringsfond.

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se