Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

FonderFondlista

Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar.

Övriga fonder

Klicka på länken nedan för att komma till fondlista med övriga fonder.

Övriga fonder