Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

FondlistaAlla Öhmanfonder är hållbara

Eftersom alla Öhmanfonder förvaltas hållbart sedan några år väljer vi nu att ta bort orden ”hållbar” och ”etisk” ur fondnamnen. Samtidigt döps våra breda regionfonder om till familjenamnet Marknad. Det innebär exempelvis att Öhman Etisk Index USA nu heter Öhman Marknad USA.