Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

FondlistaAtt investera ansvarsfullt är vår investeringsfilosofi

För oss handlar hållbar kapitalförvaltning om långsiktighet, ansvar och ett aktivt ägande.