Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

FondlistaAlla fonder främjar miljö- och sociala egenskaper

Alla våra fonder har god avkastning som mål och främjar miljö- eller sociala egenskaper, de är så kallade ljusgröna fonder (artikel 8) enligt EU:s klassificering. Förutom fonden Öhman Grön Obligationsfond som har hållbara investeringar som mål och är en så kallad mörkgrön fond (artikel 9).