Öhman Realräntefond

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Realräntefond

Fonden för dig som vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Realräntefond

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Under maj har vi sett en växande oro i räntemarknaden kring risken för recession vilket har fått marknadsräntor att återigen falla samtidigt som kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, ökat markant. Samtidigt har inflationsutfallen fortsatt överraska på uppsidan vilket sannolikt inte gör att centralbankerna lättar på sina planer. Utöver det har vi sett en obalans mellan köpare och säljare i svenska statsobligationer vilket har fått svenska räntor att falla mer än utländska. Även i jämförelse med säkerställda bostadsobligationer har svenska statsobligationer blivit mycket dyrare. Långa svenska marknadsräntor har fallit cirka 20 punkter sett över hela månaden och så mycket som 50 punkter från de högsta nivåerna under början av månaden.

Fonden avkastade -0,65 procent efter avgifter, vilket är -0,41 procent relativt index (-0,38 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -6,37 procent efter avgifter, vilket är -0,33 procent relativt index (-0,21 procent före avgifter). Fonden har under månaden haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 3,8 år vilket är 0,3 år kortare än jämförelseindex. En kortare duration och en undervikt i statsobligationer har gjort att relativavkastningen varit negativ under månaden.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har nu även Riksbanken bytt fot och lägger allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer sannolikt presentera åtgärder fram emot sommaren.

Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Med stramare centralbankspolicy, både i form av styrräntor och balansräkningar, finns det en stor risk att konjunkturen kommer gå in i ett svagare skede. Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av durationen i fonden. Vi bedömer att kompensationen för att äga säkerställda bostadsobligationer istället för svenska statsobligationer är på attraktiva nivåer efter rörelsen i maj.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Stat 99,2%
 • Finans 0,8%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 97,8%
 • Södertälje Kommun 1,5%
 • European Investment Bank 0,8%

Länder

 • Sverige 99,2%
 • Luxemburg 0,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 121,31 SEK
 • Kursdatum 2022-06-28
 • Förvaltningsavgift 0,50 %
 • Årlig avgift 0,51 %
 • ISIN SE0001472952
 • PPM-nummer 844100
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Realräntefond B: 101,81 SEK (2022-06-28)
 • Jämförelseindex OMRX REAL
 • Startdatum 2005-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 4,68 %
 • Spreadexponering 0,03 %
 • Duration 6,0 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2022-04-01

Öhman Realräntefond Fondbeskrivning

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer. Realränteobligationer kompenseras för inflation vilket innebär att fonden är en bra investering när placeraren vill skydda sig mot stigande inflation. Då fonden är aktivt förvaltad får även nominella värdepapper köpas, exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Kreditvärdigheten ska dock alltid vara den högsta, det vill säga AAA.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman RealräntefondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder