Marknadssondering

Öhman tar emot marknadssonderingar, både på räntemarknaden och aktiemarknaden. Öhman tar inte emot sonderingar med avseende på värdepapper som är emitterade av bolag som utgör konstituenter i följande index: MSCI World, MSCI USA, MSCI Europa, MSCI Pacific excluding Japan, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets Index, OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB), OMX Helsinki 25 (OMXH25), OMXC25 (Copenhagen) och OBX (Norge).

MarknadssonderingKontaktuppgifter

Svenska aktier

Stefan Kopperud
Mobil: +46 70 877 08 78
E-post: stefan.kopperud@ohman.se

Viktor Elmsjö
Mobil: +46 73 864 17 10
E-post: viktor.elmsjo@ohman.se

Globala aktier

Filip Boman
Mobil: +46 70 863 43 15
E-post: filip.boman@ohman.se

Räntebärande värdepapper

Lars Kristian Feste
Mobil: +46 70 932 64 83
E-post: lars.kristian.feste@ohman.se

Julia Stålbro
Mobil: +46 72 441 23 93
E-post: julia.stalbro@ohman.se