Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Fonder som marknadsförs i annat EES-land

Här finns information och dokumentation om fonder som marknadsförs i annat EES-land. I de fall där det krävs är informationen på annat språk än svenska

Öhman Emerging Markets

Norge

Priip Kid_Öhman Emerging_Markets A_NO

Öhman Marknad Europa

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad Europa_NO

Öhman Marknad Japan

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad Japan_NO

Öhman Marknad Pacific

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad Pacific_NO

Öhman Marknad Sverige Bred

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad Sverige Bred A_NO

Öhman Marknad USA

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad USA A_NO

Öhman Global Growth

Norge

Priip Kid Öhman Global Growth A NO

Priip Kid Öhman Global Growth C NO

Öhman Global

Norge

Priip Kid_Öhman Global A NO

 

Öhman Marknad Global

Norge

Priip Kid_Öhman Marknad Global A_NO

Öhman Global Småbolag

Norge

Priip Kid_Öhman Global Smabolag  A_NO

Öhman Företagsobligationsfond

Norge och Luxemburg

Priip Kid Öhman Företagsobligationsfond A_NO

Priip Kid_Öhman Företagsobligationsfond A_ENG

Prospectus Öhman Företagsobligationsfond_ENG

Fund_rules_Öhman_Företagsobligationsfond-180717-FI_en

Annual_Report_Öhman_Företagsobligationsfond

Semi-Annual Report Öhman Företagsobligationsfond

Pre-contractual disclosure Öhman Företagsobligationsfond

Öhman Småbolagsfond

Luxemburg

Priip Kid_Öhman Småbolagsfond_A_ENG

Prospectus Öhman Småbolagsfond_ENG

Fund_rules_Öhman_Småbolagsfond-180717-FI_en

Annual_Report_Öhman_Småbolagsfond

Semi-Annual Report Öhman Småbolagsfond

Pre-contractual disclosure Öhman Småbolagsfond

Öhman Sweden Micro Cap

Luxemburg

Priip Kid_Öhman Sweden_Micro_Cap_ENG

Prospectus Öhman Sweden Micro Cap_ENG

Fund_rules_Öhman_Sweden-Micro-Cap-180710-FI_en

Annual_Report_Öhman-Sweden-Micro-Cap

Semi-Annual Report Öhman Sweden-Micro-Cap

Pre-contractual disclosure Öhman Sweden Micro Cap

 

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se