E. Öhman J:or Fonder AB

Bolaget E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”) ingår i Öhmankoncernen. Förvaltningen bedrivs som fondförvaltning, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Via extern expertis erbjuds även juridisk rådgivning.

Finansinspektionen är behörig tillsynsmyndighet för bolaget som har organisationsnummer 556050-3020.