Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden delas in i olika grupper för att värdepappersinstitutet ska kunna anpassa skyddsnivån.

Kunderna delas in i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden.

Skyddet är olika för olika kundgrupper. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som klassats som jämbördiga motparter.