Svenska aktierBolagsbesök och branschkunskap

Att analysera siffror är viktigt men det är bolagsbesöken som gör skillnad.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Svenska aktierVår investeringsfilosofi

Det här är hörnstenarna i våra investeringar:

Långsiktighet

Långsiktig lönsamhet kräver uthålliga investeringar och kontinuerligt engagemang: lika aktiva som vi är i vår investeringsprocess, är vi i vårt påverkansarbete och som samtalspartner med kunder, bolag och andra intressenter.

Hållbarhet

Vi arbetar endast med ansvarsfulla investeringar för att nå riktigt långsiktig hållbar avkastning. Bolag som sköter sig och ger goda effekter både för investerare och omvärlden är de vi föredrar.

Fundamenta

Vi är övertygade om att investeringars verkliga värde bestäms av deras underliggande fundamentala förutsättningar att skapa uthållig lönsamhet och att detta måste ske i samklang med samhälle och omvärld.

Lagarbete

Vi arbetar i arbetslag med tydligt personligt ansvar, disciplin i vårt systematiska positionstagande och köper inte värdepapper med omotiverat hög värdering. Självklart diskuterar vi med Öhman Fonders förvaltare inom de andra tillgångsslagen.

Bolagsbesök

Vi tror att bolagsbesök genererar avkastning. Genom att träffa företagen regelbundet kan vi bygga oss en uppfattning om drivkraften för framtida tillväxt. Vi får också djupare förståelse för produkter, kunder, marknad och bolagsledning.

Avkastning

Allt för att skapa största möjliga avkastning för våra kunder.

Svenska akiterSenaste nytt

Anders Avervik

Fondförvaltare

Viktor Elmsjö

Fondförvaltare, nordiska småbolag

Stefan Kopperud

Fondförvaltare, svenska småbolag

Fredrik von Schantz

Fondförvaltare

Våra fonder som investerar i svenska aktier