Globala aktierLåt världen växa i din fondportfölj

Vi är en svensk aktör som ger dig hela världens avkastning.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Globala aktierVår investeringsfilosofi

Det här är hörnstenarna i våra investeringar:

Långsiktighet

Långsiktig lönsamhet kräver uthålliga investeringar och kontinuerligt engagemang: lika aktiva som vi är i vår investeringsprocess, är vi i vårt påverkansarbete och som samtalspartner med kunder, bolag och andra intressenter.

Hållbarhet

Vi arbetar endast med ansvarsfulla investeringar för att nå riktigt långsiktig hållbar avkastning. Bolag som sköter sig och ger goda effekter både för investerare och omvärlden är de vi föredrar.

Fundamenta

Vi är övertygade om att investeringars verkliga värde bestäms av deras underliggande fundamentala förutsättningar att skapa uthållig lönsamhet och att detta måste ske i samklang med samhälle och omvärld.

Lagarbete

Vi arbetar i team med tydligt personligt ansvar, disciplin i vårt systematiska positionstagande och köper inte värdepapper med omotiverat hög värdering. Självklart diskuterar vi med Öhman Fonders förvaltare inom de andra tillgångsslagen.

Globala megatrender

En viktig del av investeringsprocessen är identifiering och analys av investeringsteman som baseras på globala megatrender. Vi investerar i bolag som tack vare exponering mot dessa teman bedöms ha förutsättningar att öka sin långsiktiga tillväxt.

Avkastning

Allt för att skapa största möjliga avkastning för våra kunder.

Investeringsprocess

Så här arbetar vi med våra investeringar

Steg 1. Information

Vi har tillgång till mer än 5 000 analytiker över hela världen och dessa diskuterar vi med på följande arenor:
Konferenser
Analytikermöten
Analys
Bolagsmöten

Steg 2. Bolagsval

När vi samlat samman vår information så skärskådar vi varje bolag och ställer oss frågor:
Är bolaget exponerat mot långsiktiga teman?
Uppfyller bolaget våra krav på hållbarhet?
Är bolagets värdering attraktiv?

Steg 3. Portföljkonstruktion och riskhantering

När vi hittat de bolag vi vill investera i så ser vi över portföljen:
Handel
Sektorallokering och positionsstorlek
Avkastning, Tracking Error, Active Share
Limitkontroll

Steg 4. Uppföljning och avyttring

Vi stämmer ständigt av våra investeringar och ställer oss på nytt frågorna från steg 2.
Är våra investeringar fortsatt relativa vinnare?
Underavkastande aktier utvärderas och vi använder stop-loss.

Globala aktier

Det är vi som tar hand om dina fonder:

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Filip Boman

Fondförvaltare, globala aktier

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

Anna Eliason

Fondförvaltare, globala aktier

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier

Pär Löfving, förvaltare globala aktier

Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Andreas Mattson, förvaltare Öhman Fonder

Andreas Mattson

Fondförvaltare, globala aktier

Våra aktiefonder som investerar globalt