Öhman FonderÖhman Perspektiv

Perspektiv ger en fördjupad läsning om makroekonomiska frågor och hållbarhet samtidigt som vi redovisar hur vi balanserar portföljerna.

Perspektiv hösten 2023

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Centralbankerna väntas börja sänka styrräntorna nästa år. Det spår ett par externa makroexperter, medan Öhman Fonders räntechef tror att det kan dröja ytterligare. Ingen av experterna spår en förstärkning av den svenska kronan i närtid.

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Investeringar i omställningsbolag är bättre

Investeringar i bolag som ställer om sin verksamhet i mer hållbar riktning ger bättre resultat för miljö och hållbarhet än att enbart investera i bolag som redan är hållbara idag. Det är därför viktigt att analysera bolagens framtidsplaner.

Investeringar i omställningsbolag är bättre

Hopp om mjuklandning kan ge stigande börser i höst

Det finns goda chanser att den svenska börsen kommer vara oförändrad eller stiga något i höst. Det beror främst på att många fortfarande hoppas på en mjuklandning för ekonomin, även om vi kan se risker för en hårdare landning.

Hopp om mjuklandning kan ge stigande börser i höst

Äldre Perspektiv

Ta del av våra tidigare Perspektiv

Centralbanker sänker räntorna först nästa år

Centralbankerna väntas fortsätta prioritera inflationsbekämpning i år och börjar sänka styrräntorna tidigast nästa år, uppger några makroexperter.

Läs artikeln här

Dominobrickorna faller långsamt

Amerikanska aktier (S&P500) hade till den sista maj stigit närmare 8,9 procent, men kikar vi under huven är det långt ifrån en bred uppgång. Enbart sju av 500 bolag stod för i princip hela uppgången och är framför allt kopplade till AI.

Läs artikeln här

Högre räntor ökar vikten av långsiktig ESG-agenda

Den senaste tidens högre räntenivåer dämpar investeringar som behövs för att klimatmålen ska nås. Men det är viktigt att lyfta blicken från mer kortsiktiga faktorer till att skapa rätt förutsättningar för företag att ställa om.

Läs artikeln här

Hur ska vi lyckas med grön omställning?

Johan Kuylenstierna säger att han idag är mer optimistisk om möjligheterna till att lösa klimatfrågan än han varit under de senaste 30 åren!

Läs artikeln här

Öhman Fonder säger sitt

Hösten och inledningen på året har sannerligen bjudit på en stark återhämtning på världens börser och i synnerhet har svenska aktier gått bra.

Läs Öhman Fonders perspektiv

Minskad globalisering dämpar tillväxt och ökar inflationstrycket

Globaliseringen har minskat sedan åren 2005-06, alltså långt före pandemin. På sikt innebär det lägre tillväxt, ökat inflationstryck och högre räntor. Det menar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.

Läs artikeln här

Björnens återkomst

Rekylen var ett så kallad ”björnmarknadsrally” och inte en start på en ny konjunkturåterhämtning.

Läs artikeln

Centralbanker versus Inflationen

Chefsekonomen som ”höll i pennan” när 2 procentsmålet sattes, efterlyser diskussion om vinnare och förlorare.

Läs kommentarerna

Hög inflation är både positivt och negativt för miljön

Hög inflation innebär minskad konsumtion men konsumenter tenderar däremot att välja billigare och mindre hållbara alternativ.

Läs perspektiven

Undervikt i aktier

Öhman Fonder har gradvis minskat andelen aktier i portföljen från förra årets tydliga övervikt till en lätt undervikt.

Läs mer här

Går kamp mot inflationen före tillväxt?

Centralbankerna väntas prioritera inflationsbekämpning och svara med räntehöjningar, uppger några makroexperter.

Läs mer här

Påverkan och hållbara resultat

Att påverka bolag för att nå specifika resultat inom hållbarhet är en trend som väntas ta mer plats bland svenska fondbolag.

Läs mer här