Perspektiv hösten 2023Hopp om mjuklandning kan ge stigande börser i höst

Marknadens förväntningar kan ge oförändrad eller stigande börs i höst. Men Erik Nilsson ser risker för en hårdare landning längre fram.

Det finns goda chanser till att den svenska börsen kommer att vara oförändrad eller stiga något i höst. Det beror främst på att många fortfarande hoppas på en mjuklandning för ekonomin, även om jag ser risker för en hårdare landning längre fram, säger Erik Nilsson, allokeringsansvarig på Öhman Fonder.

Det är för tidigt att idag bedöma om det blir en mjuk eller hård landning för ekonomin, delvis eftersom sådana förlopp till en början kommer att se väldigt lika ut. Om det blir en hård landning ligger den längre fram i tiden och sannolikheten att börsen kommer att vara oförändrad till något uppåt under de närmaste månaderna är därför hög.

Erik Nilsson, allokeringsansvarig på Öhman Fonder.

Erik Nilsson, allokeringsansvarig på Öhman Fonder.

Det är troligt att börserna initialt under hösten kommer att stiga på förhoppningar om en mjuk landning, även om det i slutändan visar sig bli en hård landning. Därför menar vi att det är ett välavvägt portföljbeslut att agera på detta sätt till dess vi får mer bekräftelse på om vi går mot en mjuk eller hård landning. Givet denna syn har vi en balanserad fördelning i portföljen mellan aktier och obligationer.

 Sommaren var kort, men flygresan ser ut att bli lång

Tomas Ledins låt ”Sommaren är kort” har väl sällan stämt så bra som i år och det återspeglar i viss mån marknadsklimatet, med 3 procents negativ avkastning för svenska aktier under sommaren samtidigt som utländska aktier stigit närmare 6 procent.

Återigen är det ränteutvecklingen i USA som sätter agendan och förväntningarna på den amerikanska centralbanken svänger fortare än stormstyrkan på ovädret Hans. Under sommaren har den amerikanska 10-åriga obligationsräntan stigit från 3,6 till 4,1 procent. Vanligtvis brukar stigande räntor vara negativt för högt värderade bolag på Nasdaq-börsen, men inte denna gång, då förhoppningen om potentialen hos artificiell intelligens övertrumfade rädslan för högre räntor.

Under sommaren har inflationstakten i USA fortsatt att falla och baseffekter, med höga jämförelsetal, från energi och begagnade bilar har bidragit starkt till nedgången. Dock menar vi att de lågt hängande frukterna gällande inflationens baseffekter, nu är plockade och att det nu är upp till bevis om inflationstakten kan komma ner från 3,3 procent till målet som är 2 procent. När det gäller varor ser utvecklingen god ut, problemet är obalansen i arbetsmarknaden där löneökningstakten har varit för hög med fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft.

Detta leder oss till tre huvudsakliga makroekonomiska scenarier om vi blickar framåt sex till tolv månader. Vi använder oss av en flygplansliknelse för att beskriva det makroekonomiska skeendet. Vi föreställer oss ett flygplan som flyger på hög höjd, och den amerikanska centralbanken som är piloten försöker landa planet mjukt och fint genom att succesivt minska höjden och vid rätt ögonblick fälla ut hjulen och mjuklanda. I detta scenario sjunker inflationen till strax under 2 procent, arbetslösheten stiger några tiondelar och tillväxten är lite njugg men inte negativ. I denna miljö faller de långa obligationsräntorna och tillväxtaktierna fortsätter att utvecklas bra.

Vid en hård landning styr piloten planet nedåt, det är bara så att denna gång saknar piloten tillräckligt exakta mätpunkter på instrumentbrädan, varför det är svårt att bedöma hur nära planet är marken innan planet redan har tagit mark. I detta fall landar planet hårt eller kraschar. Analogin i ekonomin är nu kraftigt stigande arbetslöshet, låg inflation med deflationsrisk och negativ tillväxt. I detta scenario faller aktierna i storleksordningen 20 procent och obligationsräntorna faller med flera procentenheter.

I det tredje scenariot försöker piloten styra planet ner mot marken, men uppåtgående kastvindar gör att planet bara fortsätter på samma höjd samtidigt som planet har en begränsad mängd med bränsle. I detta scenario växer ekonomin över trendtillväxten på 2 procent, arbetsmarknaden är fortsatt het och lönerna ökar för fort. Detta leder till högre inflation och högre räntor och begränsad uppgång på aktiemarknader.

Lång flygtid ökar risken för soppatorsk

Under sommaren har vi fått tydligare signaler om att tillverkningsindustrin börjar ta fart igen, vilket framför allt drivs av att varulagren börja eka tomma och behöver fyllas på. Denna acceleration tillsammans med fortsatt god efterfrågan på tjänster såsom filmerna Barbie och Oppenheimer ger en ökad sannolikhet för att planet vägrar att landa. Dock tror vi att ju längre tid det tar för planet att landa, desto större är sannolikheten att planet landar hårt när bränslet tar slut.

Perspektiv hösten 2023Läs fler artiklar här

Investeringar i omställningsbolag är bättre

Investeringar i bolag som ställer om sin verksamhet i mer hållbar riktning ger bättre resultat för miljö och hållbarhet än att enbart investera i bolag som redan är hållbara idag.

Investeringar i omställningsbolag är bättre

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Centralbankerna väntas börja sänka styrräntorna nästa år. Det spår ett par externa makroexperter, medan Öhman Fonders räntechef tror att det kan dröja ytterligare.

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Till översikten

Se alla artiklar samlade.

Till översikten