Perspektiv hösten 2023Investeringar i omställningsbolag är bättre

Investeringar i bolag som ställer om sin verksamhet i mer hållbar riktning ger bättre effekt än att investera i redan hållbara bolag.

Investeringar i bolag som ställer om sin verksamhet i mer hållbar riktning ger bättre resultat för miljö och hållbarhet än att enbart investera i bolag som redan är hållbara idag.  Det är därför viktigt att analysera bolagens framtidsplaner, istället för att bara mekaniskt exkludera. Det säger Erik Durhan, chef för ägarstyrning och hållbarhet på Öhman Fonder och Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Exkludering, att undvika att investera i bolag som inte är hållbara, är idag den mest utbredda strategin för hållbarhet bland svenska fondbolag. Exkludering är vanligt bland annat när det gäller bolag som producerar och utvinner fossila bränslen, gambling, bolag som tillverkar tobak och alkohol samt bryter mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Ett bra komplement till exkluderingsstrategin tycker vi alltså är att investera i bolag som har konkreta planer att ställa om i en hållbar riktning och granska deras framtida planer, snarare än att bara se på dagens situation. Det är viktigt att kapital allokeras till företag som ställer om och avser att ställa om, ändrar affärsverksamhet och processer för att exempelvis bli mer energieffektiva eller följsamma avseende internationella riktlinjer.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Om bolag inte gör helt rätt idag är det bra att de har en tydlig ambition att bättra sig. Som investerare gör vi, i samband med våra ekonomiska bedömningar, även en analys av bolagens aktuella situation och ambitioner kring hållbarhet. Vi försöker också påverka bolagen för att påskynda omställningen, ofta i samverkan med andra investerare för att få större effekt.

SSAB bra exempel på omställningsbolag

Stålbolaget SSAB är ett bra exempel på ett bolag som ställer om sin verksamhet. Tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från SSAB, som har målsättningen om fossilfri stålproduktion till år 2030. Vi har varit med och påverkat SSAB sedan år 2017 inom initiativet Climate Action 100+. Flera fondbolag är med där och vår uppfattning är att Öhman Fonder tillsammans med ett par andra investerare har spelat en viktig roll i SSAB:s omställning. Det visar på vikten av att analysera ambitioner och mål, snarare än att bara se till dagens situation.  Vi tror att SSAB kommer att bli en av vinnarna i omställningen, det är därför vi är ägare i SSAB.

Northvolt, tillverkare av litiumbatterier, är med sin inriktning mot elfordon en del av omställningsekonomin. Utmaningarna från ett miljöperspektiv är att de behöver mineraler från gruvor, som i sig har negativ miljöpåverkan. Men vi anser att batteritillverkningen totalt sett är positivt för miljön och investerar i infrastrukturen som krävs för batteritillverkningen, som till exempel gruvbolag.

Gruvor behövs för omställningen

Gruvor behövs alltså för omställningen och där är Boliden ett bra exempel på ett omställningsbolag, som har ambitionen att tillverka metaller med lågt koldioxidavtryck. Gruvbolagets vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Boliden gör även andra satsningar, till exempel för att bevara den biologiska mångfalden, som påverkas negativt av gruvindustrin.

Gruvbolag har ett stort ansvar ur miljöperspektiv, men även från socialt perspektiv, med tanke på påverkan för lokalbefolkningen och gruvbolagets anställda. Boliden gör något som ur ett hållbarhetsperspektiv kan anses vanskligt, men de gör det på ett relativt bra sätt.

Ökad betalningsvilja för gröna varor

Det finns flera fordonstillverkare som har ambitiösa klimatmål vilket ställer krav på att även leverantörsledet bidrar till omställningen. Betalningsviljan ökar därmed för gröna insatsprodukter, och de leverantörer som befinner sig i framkant kan ta ut ett grönt premium i sina priser, som kan kompensera för eventuellt högre produktionskostnader.

Ett annat exempel på potentiella framtida vinnare från denna trend är Holmen och ett antal andra nordiska skogsbolag som ligger långt fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Kunder med stora krav på hållbar produktion i leverantörsledet kommer söka sig till de bästa bolagen, och här står svenskt skogsbruk i framkant. Skog som växer binder mycket koldioxid samtidigt som träråvara bidrar till hållbarhet genom att ersätta plast. Hållbart brukade skogar är därför viktigt för omställningen ur flera perspektiv.

Erik Durhan, chef ägarstyrning och hållbarhet på Öhman Fonder.

Erik Durhan, chef ägarstyrning och hållbarhet på Öhman Fonder.

Vi tror att betalningsviljan för gröna varor och tjänster kommer att öka successivt i takt med att efterfrågan på dessa varor ökar.

Vi anser att exkluderingsstrategin har sina fördelar, bland annat gällande investeringar i verksamheter som gambling som bidrar till spelberoende. När det kommer till andra sektorer, ser vi mycket stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv att investera i bolag som är på väg att bli mer hållbara och som kan minska sin miljöpåverkan, snarare än att bara investera i bolag som redan är hållbara idag. Samtidigt räknar vi med att efterfrågan och betalningsviljan på gröna produkter och tjänster successivt kommer att öka framöver, vilket kommer gynna avkastningen från omställningsbolagen.

Perspektiv hösten 2023Läs fler artiklar här

Hopp om mjuklandning kan ge stigande börser i höst

Det finns goda chanser att den svenska börsen kommer vara oförändrad eller stiga något i höst. Det beror främst på att många fortfarande hoppas på en mjuklandning för ekonomin, även om vi ser risker för en hårdare landning längre fram.

Hopp om mjuklandning kan ge stigande börser i höst

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Centralbankerna väntas börja sänka styrräntorna nästa år. Det spår ett par externa makroexperter, medan Öhman Fonders räntechef tror att det kan dröja ytterligare. Ingen av experterna spår en förstärkning av den svenska kronan i närtid.

Centralbankerna sänker tidigast nästa år

Till översikten

Se alla artiklar samlade.

Till översikten