Styrelse och ledning

E. Öhman J:or AB

Ledning

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Johan Malm

VD och koncernchef, Öhman

Född 1973

Johan Malm har varit anställd i Öhmankoncernen sedan 2008 som bland annat säljchef och sedermera under en period VD för Öhman Fonder. Han är VD i moderbolaget Öhman AB och koncernchef sedan 2013. Utöver uppdragen som koncernchef och styrelseordförande i Öhman Fonder är Johan Malm ledamot i styrelsen för vissa andra bolag i Öhmankoncernen samt i styrelsen för Rose & Born AB.

Styrelse

Tom Dinkelspiel Styrelsebild

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Tom Dinkelspiel har varit verksam inom Öhmankoncernen sedan 1992 som bland annat derivat- och aktiehandlare, analytiker, VD för Öhman Fondkommission samt VD i moderbolaget och koncernchef under perioden 2004-2013. Utöver uppdraget som ordförande i Öhmankoncernens moderbolag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande i bland annat Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB samt styrelseledamot och i vissa fall ordförande i bolag i Öhmankoncernen.

Björn Fröling Styrelsebild

Björn Fröling

Vice ordförande

Född 1957

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Neqst 2020 AB, Neqst 4A AB, E. Öhman J:or Intressenter AB, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Holding AB, RP Ventures AB, Allba Holding AB och AB Industricentralen med dotterbolag. Styrelseledamot i bl.a. E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Investment AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB, Öhman Bank S.A., Neqst Investment AB, Förvaltnings AB Kaven, Braganza AB, Braganza II AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS, Tryggstiftelsen, Gamla SEB Trygg Liv AB och SBF Management AB.

Jacob Dalborg Styrelsebild

Jacob Dalborg

Ledamot

Född 1970

Jacob Dalborg är medgrundare av investmentbolagen Vitgrund och JPHolding. Han har tidigare varit VD för Bonnier Books och andra bolag inom Bonnierkoncernen där han även haft andra befattningar. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Jacob Dalborg ledamot i ett flertal styrelser.

Charlotte Dinkelspiel Styreslebild

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Född 1970

Charlotte Dinkelspiel har arbetat som reporter och redaktör på diverse publikationer. Hon har även varit redaktionschef för tidningen Affärsvärlden. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Charlotte Dinkelspiel chefredaktör för Squidapp och styrelseledamot i bland annat Tidskriften Kvartal.

Mikael Ericson

Ledamot

Född 1961

Mikael Ericson har tidigare varit bland annat koncernchef i Intrum AB-koncernen, chef för diverse avdelningar inom Danske Bank och Handelsbanken, VD och rådgivare till styrelsen för Carnegie Investment Bank AB samt departementssekreterare i Finansdepartementet. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Mikael Ericson styrelseledamot i bland annat Nundinum AB och Protium Green Solutions Ltd.

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Catharina Versteegh styrelseledamot i bland annat E. Öhman J:or Fonder AB, Märtas Explorers AB och Ernström & Co. AB.