Styrelse och ledning

E. Öhman J:or AB

Ledning

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Johan Malm

Vd och koncernchef, Öhman

Född 1973

Johan Malm har varit anställd i Öhmankoncernen sedan 2008 som bland annat säljchef och sedermera under en period vd för Öhman Fonder. Han är vd i moderbolaget Öhman AB och koncernchef sedan 2013. Utöver uppdraget som koncernchef är Johan styrelseordförande i Lannebo Fonder och Lannebo Holding. Johan Malm är därutöver ledamot i styrelsen för vissa andra bolag i Öhmankoncernen samt styrelseledamot i Quartr AB och i Neptunia Invest AB.

Styrelse

Tom Dinkelspiel Styrelsebild

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Tom Dinkelspiel har varit verksam inom Öhmankoncernen sedan 1992 som bland annat derivat- och aktiehandlare, analytiker, vd för Öhman Fondkommission samt VD i moderbolaget och koncernchef under perioden 2004-2013. Utöver uppdraget som ordförande i Öhmankoncernens moderbolag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande i bland annat Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB och VNV Global AB (publ). Tom Dinkelspiel är styrelseledamot i Premiefinans K. Bolin AB samt styrelseledamot och i vissa fall ordförande i bolag i Öhmankoncernen.

Björn Fröling Styrelsebild

Björn Fröling

Vice ordförande

Född 1957

Björn Fröling har tidigare varit bland annat vd och delägare i Lazard AB. Björn Fröling är sedan 2000 verksam som rådgivare, styrelseledamot och i vissa fall ordförande i ett flertal bolag, bland annat inom Öhmankoncernen, AB Industricentralen med dotterbolag, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Tryggstiftelsen och Gamla SEB Trygg Liv AB.

Jacob Dalborg Styrelsebild

Jacob Dalborg

Ledamot

Född 1970

Jacob Dalborg är medgrundare av investmentbolagen Vitgrund och JPHolding. Han har tidigare varit vd för Bonnier Books och andra bolag inom Bonnierkoncernen där han även haft andra befattningar. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Jacob Dalborg ledamot i ett flertal styrelser.

Charlotte Dinkelspiel Styreslebild

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Född 1970

Charlotte Dinkelspiel har arbetat som reporter och redaktör på diverse publikationer. Hon har även varit redaktionschef för tidningen Affärsvärlden. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Charlotte Dinkelspiel styrelseledamot i bland annat Premiefinans K. Bolin AB.

Mikael Ericson

Ledamot

Född 1961

Mikael Ericson har tidigare varit bland annat koncernchef i Intrum AB-koncernen, chef för diverse avdelningar inom Danske Bank och Handelsbanken, vd och rådgivare till styrelsen för Carnegie Investment Bank AB samt departementssekreterare i Finansdepartementet. Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Mikael Ericson VD för Esmaelizadeh Holding AB, styrelseordförande i Lyvia Group AB (publ) och Protium Green Solutions Ltd. samt styrelseledamot i bland annat Nundinum AB.

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Utöver uppdraget i Öhman ABs styrelse är Catharina Versteegh styrelseledamot i bland annat E. Öhman J:or Fonder AB, Premiefinans K. Bolin AB, Märtas Explorers AB och Neudi & Co. AB.