Rapporter

Den löpande rapporteringen utgör en viktig del i uppdraget.

Diskretionär portföljförvaltning

Kunder till Öhman Fonder som har diskretionär portföljförvaltning erhåller en månatlig rapport som bland annat visar innehav och värdeutvecklingen i kundens portfölj. Utöver denna rapportering erhåller kunden avräkningsnotor, kontoutdrag etc. via depåbanken i enlighet med depåbankens rutiner.

Investeringsrådgivning

De kunder till Öhman Fonder som har investeringsrådgivning erhåller en månatlig rapport som bland annat visar innehav och värdeutvecklingen i kundens portfölj. Utöver denna rapportering erhåller kunden avräkningsnotor, kontoutdrag etc. via depåbanken i enlighet med depåbankens rutiner.

Rapporter

Kunder till Öhman Fonder erhåller löpande information om transaktioner via avräkningsnotor och helårskontoutdrag. För kunder som har diskretionär portföljförvaltning tillkommer även en månatlig rapport som visar värdeutvecklingen för kundens värdepapper som ingår i den diskretionära portföljförvaltningen.

Språk

Om inte annat överenskommits används svenska i kommunikationen mellan oss och våra kunder liksom i dokumentation och övrig information från Öhman Fonder.

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se