Kapitalförvaltning

Vi har hittat sambandet mellan guld och gröna skogar.

Låt oss hjälpa dig med det som är helt avgörande för att få en god avkastning, nämligen valet av rätt tillgångar vid rätt tillfälle. Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Här gäller det att investera på det sätt som ger bäst avkastning i förhållande till den risk du vill ta.

Vissa saker är ovärderliga, som kompetens till exempel

Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet.

Tanken bakom lagarbetet är att du som kund ska dra fördel av våra bästa investeringsidéer. Det är Öhmans samlade kompetens du anlitar och vi tror att lagarbete genererar ett bättre resultat.

Öhman är en ansvarstagande investerare och förespråkar god miljömässig och social standard samt god affärsetik i de företag som vi investerar i.

Nyfiken på vårt fondutbud? Klicka här

Vilken är din roll hos Öhman?

Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Våra medarbetare arbetar gemensamt mot ett och samma mål, att alltid leverera det bästa åt varje enskild kund.

Privatperson

När våra kunder träffar oss är de inga personnummer utan personligheter. För oss är det självklart att rekommendera det som är bäst för dig och din förmögenhet.

Företagare

Eftersom vi själva är familjeägda är det för oss extra värdefullt att hjälpa andra ägarledda företag med finansiell planering och kapitalförvaltning.

Institutionell investerare

Att vi värderar det som sker på marknaden på rätt sätt är en förutsättning för gemensam framgång. Er värdeökning är vår drivkraft.