Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Aktiva och ansvarsfullaSå här följer du vårt arbete

Att säga att vi tar ansvar utan att berätta hur, skapar inte transparens och förtroende. Därför är det viktigt med en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området. Här kan du enkelt följa vårt arbete som ansvarsfull ägare via flera publikationer och rapporter.

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria om du vill veta mer om hur vi påverkar bolag i en mer hållbar riktning.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se