TillgångsallokeringRätt balans i tillvaron

Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Långsiktighet

Långsiktig lönsamhet kräver uthålliga investeringar och kontinuerligt engagemang: lika aktiva som vi är i vår investeringsprocess, är vi i vårt påverkansarbete och som samtalspartner med kunder, bolag och andra intressenter.

Hållbarhet

Vi arbetar endast med ansvarsfulla investeringar för att nå riktigt långsiktig hållbar avkastning. Bolag som sköter sig och ger goda effekter både för investerare och omvärlden är de vi föredrar.

Fundamenta

Vi är övertygade om att investeringars verkliga värde bestäms av deras underliggande fundamentala förutsättningar att skapa uthållig lönsamhet och att detta måste ske i samklang med samhälle och omvärld.

Lagarbete

Vi arbetar i lag med tydligt personligt ansvar, disciplin i vårt systematiska positionstagande och köper inte värdepapper med omotiverat hög värdering. Vi samarbetar nära med alla Öhman Fonders förvaltare för att ge bästa kompetens och avkastning.

Balans mellan tillgångar

Ett av de viktigaste besluten inom kapitalförvaltning är fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan olika tillgångsslag är det vi kallar för allokering.

Avkastning

Allt för att skapa största möjliga avkastning för våra kunder.

Tillgångsallokering

Allokeringsbesluten fattas av Erik Nilsson efter dialog med Öhman Fonders investeringsråd som har representanter från hela Öhman.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Våra allokeringsfonder