Etiska riktlinjerFör att säkerställa en hög etisk nivå i verksamheten har vi utvecklat och följer interna regelverk.

De interna regelverken omfattar bland annat åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och mutor samt insiderhandel.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Öhman lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och arbetar strukturerat med att bedöma risken för de produkter och tjänster som erbjuds.

Åtgärder mot mutor

Öhman har antagit etiska riktlinjer som bland annat innefattar regler om mottagande av gåvor och följer även den praxis som utvecklats på området.

Åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk

Öhmans anställda utbildas regelbundet med avseende på innehållet i de interna och externa reglerna om marknadsmissbruk och anställdas egna värdepappersaffärer.

Välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Veronica om du vill vet mer om hur vi arbetar med etiska riktlinjer.

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se