Ansvarsfullt företagande

För att säkerställa en hög etisk nivå i Öhman Fonders verksamhet har bolaget utvecklat och följer flera interna regelverk.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Öhman Fonder lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilket innebär att bolaget arbetar för att motverka riskerna för att verksamheten eller produkterna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk

Öhman Fonders medarbetare utbildas regelbundet för att förhindra marknadsmissbruk och för att säkerställa att instruktionen för anställdas egna värdepappersaffärer efterföljs.

Åtgärder mot mutor

Öhman Fonder har etiska riktlinjer som bland annat innefattar regler för hur anställda får ge och ta emot gåvor. Bolaget följer den praxis som utvecklats på området.

Välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Veronica om du vill vet mer om hur vi arbetar som ansvarsfullt företag.

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se