Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar

Alla Öhman-fonder är fossilfria och hållbara. Alla fokuserar på att ge kunderna god avkastning.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Alla våra fonder

Alla Öhman-fonder är fossilfria och hållbara. Alla fokuserar på att ge kunderna god avkastning.

Fondlistan

Här hittar du en lista med alla Öhman-fonder.

Fondlista

Övriga fonder

Här hittar du en lista med övriga fonder.

Övriga fonder

Fondadministration

Här hittar du information av mer administrativ karaktär.

Fondadministration

Utvalda fonder

Fondnyheter

Här kan du läsa våra senaste fondnyheter