Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar.

Alla våra fonder är fossilfria och hållbara. Alla fokuserar på att ge kunderna god avkastning.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Utvalda fonder

Alla våra fonder

Alla våra fonder är fossilfria och hållbara. Alla fokuserar på att ge kunderna god avkastning.

Fondlistan

Här hittar du alla fonder från Öhman Fonder.

Fondlista

Övriga fonder

Övriga fonder

Fondadministration

Här hittar du information av mer administrativ karaktär.

Fondadministration

Fondnyheter

Här kan du läsa våra senaste fondnyheter