Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar

Med både bredd och spets förvaltar vi ansvarsfullt.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Utländska aktier

Svenska och nordiska aktier

Blandfond

Ränte- och kreditfonder

Lärarfonder

Nordnetfond

För Nordnets övriga fonder, besök www.nordnet.se

Alla våra fonder

Alla Öhman-fonder är ansvarsfulla och hållbara. Alla fokuserar på att ge kunderna god avkastning.

Fondlistan

Här hittar du en lista med alla Öhman-fonder.

Fondlista

Våra förvaltare

Vi arbetar med flera tillgångsslag, men alltid på samma sätt: tillsammans i arbetslag där varje förvaltare har ett tydligt individuellt ansvarsområde.

Läs mer om våra förvaltare

Fondadministration

Här hittar du information av mer administrativ karaktär.

Fondadministration

Fondnyheter

Här kan du läsa våra senaste fondnyheter