Fonder

Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar.

Vår strävan är att hela tiden uppnå maximal effektivitet i fondförvaltningen. Vi erbjuder två typer av fonder; aktiva fonder med hög grad av specialisering och kostnadseffektiva indexnära fonder.

Vissa saker är ovärderliga, som kompetens till exempel

Vår strävan är att hela tiden uppnå maximal effektivitet i fondförvaltningen. Vi erbjuder två typer av fonder; kostnadseffektiva indexnära fonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer. Kostnadseffektiva indexnära fonder är dessutom utmärkta byggstenar i en aktivt förvaltad värdepappersportfölj.

Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet. Tanken bakom lagarbetet är att alla våra kunder ska dra fördel av våra bästa investeringsidéer. Det är Öhmans samlade kompetens du anlitar och vi tror att lagarbete genererar ett bättre resultat.

Du investerar enkelt i våra fonder som kan köpas hos de flesta av Sveriges banker och försäkringsbolag.

Vilken är din roll hos Öhman?

Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Våra medarbetare arbetar gemensamt mot ett och samma mål, att alltid leverera det bästa åt varje enskild kund.

Privatperson

När våra kunder träffar oss är de inga personnummer utan personligheter. För oss är det självklart att rekommendera det som är bäst för dig och din förmögenhet.

Företagare

Eftersom vi själva är familjeägda är det för oss extra värdefullt att hjälpa andra ägarledda företag med finansiell planering och kapitalförvaltning.

Institutionell investerare

Att vi värderar det som sker på marknaden på rätt sätt är en förutsättning för gemensam framgång. Er värdeökning är vår drivkraft.