Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


December

Årets sista månad slutade positivt med en uppgång på +4,6 procent för MSCI AC World i USD, dock försvagades dollarn under månaden och i SEK steg MSCI AC World endast med +0,5 procent. December präglades av både positiva och negativa nyheter i form av påbörjad vaccination, ett framröstat stimulanspaket i USA, upptäckten av nya mutationer av viruset samt en ökad smittspridning vilket lett till striktare restriktioner. Sektorerna som utvecklades starkast var basindustri och IT.

Fonden steg med 6,1 procent i SEK under december, vilket var drygt 5 procentenheter bättre än jämförelseindex. De sektorer som framförallt bidrog till fondens absolutavkastning var IT och industri, medan de som bidrog minst var stapelvaror och kommunikationstjänster. Bland enskilda aktier utvecklades Varonis Systems starkast med +30 procent. Andra starka namn var Keywords Studios och SK Hynix som båda steg med cirka +20 procent. Svagast utveckling uppvisade Moderna med -34 procent, Splunk med -24 procent samt Alibaba med -15 procent.

Utsikter

Även om vaccination påbörjats genomsyras marknaden av fortsatt hårda restriktioner till följd av en andra våg av viruset samt upptäckten av mutationer vilket dämpar återhämtningen på kort sikt. Förutsatt att vaccinen fungerar på de mutationer som identifierats ser 2021 ut att bli ett år med god ekonomisk återhämtning. Värderingar är dock fortsatt relativt ansträngda och 2021 har därför en del att bevisa för att ge stöd åt ytterligare ett bra år för aktier.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Mjukvara & tjänster 33,2%
 • Hälsovård 13,2%
 • Halvledare 10,2%
 • Konsumentkap.varor 9,8%
 • Detaljhandel 7,3%
 • Verkstad 5,3%
 • Hårdvara & tillbehör 5,1%
 • Livsmedelsförsäljn. 2,8%
 • Finansföretag 2,6%
 • Övrigt 10,5%

Största innehav

 • Samsung SDI Co Ltd 3,9%
 • CLX Communications AB (publ) 3,9%
 • Alfen NV 3,5%
 • Phreesia Inc 3,1%
 • Sony Corp 3,1%
 • Zur Rose Group AB 2,8%
 • Cirrus Logic Inc 2,8%
 • Samsung Electronics Co Ltd 2,8%
 • SK Hynix Inc 2,8%
 • Inmode Limited 2,8%

Länder

 • USA 44,4%
 • Japan 10,0%
 • Sydkorea 9,5%
 • Israel 5,2%
 • Schweiz 5,0%
 • Storbritanien 4,7%
 • Sverige 3,9%
 • Holland 3,5%
 • Tyskland 2,6%
 • Övrigt 11,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-11-30
 • Senaste kurs 1 272,33 SEK
 • Kursdatum 2021-01-21
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,85 %
 • ISIN SE0000493546
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 39
 • Standardavvikelse 2 år 17,41 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder