Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Juli månad bjöd på en positiv rekyl på de globala aktiemarknaderna. Efter en lite svagare inledning vände världsmarknadsindex upp under månadens andra hälft och slutade med en uppgång på 6,4 procent (omräknat i svenska kronor). Ett globalt tillväxtindex steg hela 9,6 procent under månaden. Starkast var utvecklingen just för tillväxtaktier samt för mer cykliska bolag – båda typer av bolag som haft betydande motvind under året, med såväl högre räntor som risken för lågkonjunktur emot sig. Den amerikanska marknaden var starkare än den europeiska, med särskild fördel för mer tillväxttunga Nasdaq. Även den svenska marknaden stod sig väl i internationell jämförelse.

Mycket var detsamma som förra månaden; oro för vad kombinationen av inflation och räntehöjningar gör för konjunkturen. Den amerikanska centralbanken levererade ännu en ordentlig höjning av styrräntan (+0,75 procent) i slutet av månaden. De längre obligationsräntorna föll emellertid tillbaka något, vilket skulle kunna tas som intäkt för att marknaden börjar se slutet på räntehöjningscykeln. Den europeiska centralbanken, ECB, höjde också styrräntan - för första gången på elva år - i ett försök att dämpa inflationen. ECB-chefen Lagarde tydliggjorde också att man kommer att fortsätta höja räntan tills man fått bukt på inflationen.

Rapportsäsongen för det första halvåret inleddes som vanligt under månadens andra hälft. Så här långt ger kvartalsrapporterna en förhållandevis stabil bild. I Europa har rapporterna, exkluderat energisektorn, sammantaget varit något svagare än väntat, medan amerikanska rapporter varit marginellt bättre. Starka rapporter från ett par av börsens riktiga tungviktare, som Apple och Amazon, bidrog positivt till marknadssentimentet. Bland de europeiska bolag som rapporterat har framför allt marginalerna varit något svagare än väntat, medan försäljningen överraskat lite positivt. På den japanska marknaden har såväl vinster som försäljning så här långt överträffat förväntningarna.

Fonden steg under månaden med 7,3 procent, något sämre än jämförelseindex +9,6 procent. Bästa enskilda innehav under perioden var Solaredge Technologies, som steg med 31procent. Norska AutoStore, som hade en motig månad i juni, revangerade sig och steg 30 procent i juli. Även börsjätten Amazon gick starkt under månaden, upp drygt 26 procent bland annat efter en stark halvårsrapport. Bland månadens förlorare hittar vi S4 Capital, som föll nära 45 procent efter att ha guidat ner utsikterna för årets vinst. Även Sinch var svag, ned 24 procent, liksom Alibaba som tappade 17 procent efter en stark månad i juni.

Ett nytt innehav togs in i portföljen under månaden, amerikanska Certara som utvecklar mjukvara för biosimulation med syfte att kunna snabba på läkemedelsutveckling. Marknaden för biosimulering är i en tidig fas och väntas växa starkt under åren som kommer.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Till de tidigare orosmolnen – inflationen, räntorna, konjunkturen, kriget i Ukraina – kan vi nu också lägga förhöjda politiska spänningar i Taiwan/Kina. Knappt hade Talman Pelosi klivit av planet i Taiwan förrän Kina kablade ut olika typer av nya handelsrestriktioner vis à vis Taiwan. Vad detta gör för de redan mycket ansträngda globala försörjningskedjorna återstår att se, men det är åtminstone inte positivt. Den underliggande kärninflationen har möjligen toppat, men hur ansträngda konsumenternas plånböcker blivit under året, och vilka ringar på vattnet det ger upphov till, återstår att se. En stor del av osäkerheten kvarstår därmed, men aktievärderingar har blivit mer attraktiva, även inom sektorer med starka långsiktiga drivkrafter.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 53,8%
 • Industri 15,0%
 • Hälsovård 12,4%
 • Sällanköpsvaror 10,6%
 • Energi 3,7%
 • Material 2,2%
 • Finans 1,8%
 • Dagligvaror 0,5%

Största innehav

 • Alfen NV 4,3%
 • Solaredge Technologies Inc 3,7%
 • Fiserv Inc 3,5%
 • Samsung SDI Co Ltd 3,2%
 • Alphabet Inc 3,2%
 • Mastercard Inc 3,1%
 • Microsoft Corp 3,1%
 • Amazon.com Inc 3,0%
 • Keywords Studios 2,9%
 • Ebay Inc 2,8%

Länder

 • USA 53,3%
 • Japan 10,6%
 • Sydkorea 7,9%
 • Holland 4,8%
 • Israel 3,7%
 • Storbritanien 3,5%
 • Taiwan 2,6%
 • Cayman Islands 2,6%
 • Tyskland 2,2%
 • Övrigt 8,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 1 151,63 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,83 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Growth B: 799,62 SEK (2022-08-05)
  Öhman Global Growth C: 788,24 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 42
 • Standardavvikelse 2 år 17,82 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder