Öhman Global Growth

En aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen
 • Vill få exponering mot ett ökat användande av teknisk innovation inom alla typer av branscher
 • Vill få en koncentrerad aktieportfölj av tillväxtbolag med lönsamma och skalbara affärsmodeller
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Growth
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i teknikdriven tillväxt över hela världen.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global Growth

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Årets sista månad slutade positivt för den globala aktiemarknaden, där MSCI AC World Growth steg med 1,6 procent i svenska kronor. Även då december genomsyrades med en fortsatt smittspridning av omikron där flera länder infört hårdare restriktioner som följd, har investerarnas oro dämpats och aktiemarknaden har visat fortsatt styrka precis som tidigare under pandemin. Inflationen steg i USA till nära den högsta nivån på 40 år vilket har fått den amerikanska centralbanken att tidigarelägga tillbakadragandet av ekonomiska stimulanser och eventuella räntehöjningar kan komma snabbare. Aktier med lägre volatilitet och mer defensiva sektorer utvecklades starkast under månaden såsom utilities, stapelvaror och hälsovård. Bland regioner gick Europa starkast, medan tillväxtmarknader och Asien utvecklades svagare.

Fonden föll med ca 1,1 procent under månaden vilket var 2,7 procentenheter sämre än jämförelseindex. Det amerikanska bolaget Ciena kom med en stark kvartalsrapport i början av månaden och steg med 28 procent. Bolaget är en leverantör av datakommunikationsutrustning. Även det sydkoreanska bolaget SK Hynix samt den brittiska digitala reklambyrån S4 Capital bidrog positivt och steg med 15 procent respektive 12 procent. Svagare utvecklades e-apoteket Zur Rose som föll med 32 procent efter att den tyska hälsoministern meddelat att man skjuter fram införande av obligatoriska e-recept på obestämd framtid, vilket påverkar bolaget negativt. I botten hittar vi även Phreesia som kom med en svag kvartalsrapport i början av månaden. Aktien föll med 28 procent.

Utsikter

Året inleds med ett fortsatt fokus på pandemins förlopp, inflationstryck och pågående störningar i leveranskedjor orsakat av omikron. Däremot talar säsongsmönster för vidare uppgångar på börserna. Vi ser höga värderingar i delar av marknaden och med något mindre stimulanser från centralbanker gör att ”risk/reward” är balanserad. Investeringar i digitalisering, energiomställning och kostnadseffektiva hälsovårdslösningar drivet av teknologi är fortsatt starka trender som kommer gynna bolag som är exponerade oavsett ekonomiskt klimat.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 59,9%
 • Hälsovård 11,7%
 • Industri 11,2%
 • Sällanköpsvaror 7,4%
 • Finans 3,1%
 • Dagligvaror 2,3%
 • Energi 1,8%
 • Allmännyttiga tjänster 1,7%
 • Material 0,9%

Största innehav

 • Sony Corp 3,0%
 • S4 Capital PLC 2,9%
 • Steris Plc 2,8%
 • Infineon Technologies AG 2,8%
 • Samsung SDI Co Ltd 2,7%
 • Bio Rad Laboratories 2,7%
 • Ciena Corp 2,7%
 • Varonis Systems 2,6%
 • Akamai Technologies Inc 2,6%
 • Sinch AB 2,6%

Länder

 • USA 47,4%
 • Japan 11,1%
 • Sydkorea 7,7%
 • Storbritanien 4,9%
 • Israel 4,0%
 • Schweiz 3,4%
 • Taiwan 3,1%
 • Holland 2,9%
 • Tyskland 2,8%
 • Övrigt 12,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 1 276,27 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,80 %
 • Årlig avgift 1,83 %
 • ISIN SE0000493546
 • PPM-nummer 163923
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Growth B: 913,54 SEK (2022-01-20)
  Öhman Global Growth C: 869,77 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Growth Net *
 • Startdatum 1996-04-15
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 46
 • Standardavvikelse 2 år 16,30 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-08-29

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Growth Fondbeskrivning

Öhman Global Growth är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer.

Fonden förvaltas av en grupp erfarna förvaltare som alla har olika sektorsansvar. Förvaltarteamet arbetar efter en strukturerad investeringsprocess, där långsiktiga tematiska drivkrafter med fokus på teknikdriven tillväxt och hållbarhetsöverväganden vägs samman med bolagsspecifika ställningstaganden.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Global GrowthKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder