Öhman Marknad Global

En bred aktiefond som följer utvecklingen på de globala aktiemarknaderna med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja bolag efter miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG).

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som premieras eller exkluderas.
BredGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som premieras eller exkluderas.
BredGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad Global

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred global aktieportfölj.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Öhman Marknad Global

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Fondens hållbara profil har fram till och med oktober månad haft en negativ påverkan på fondens avkastning gentemot MSCI World Index. Bryter vi ned hållbarhetsbidraget per kriterium kan vi se att det främst är fondens fossilkriterium som bidragit negativt. Exxon Mobil och Chevron har utvecklats starkt under perioden och är de största fossilbolagen i index vilket gjort att de haft störst påverkan på fondens relativavkastning jämfört med index. Fondens ESG-exkluderingar har bidragit positivt till relativavkastningen men inte tillräckligt för att kompensera för övriga kriteriers negativa påverkan. Inom ESG-exkluderingar är Meta Platforms det bolag som haft störst positiv påverkan.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 32,4%
 • Finans 14,9%
 • Hälsovård 14,4%
 • Sällanköpsvaror 14,1%
 • Dagligvaror 7,9%
 • Industri 7,6%
 • Material 4,6%
 • Fastighet 2,9%
 • Allmännyttiga tjänster 0,9%
 • Övrigt 0,4%

Största innehav

 • Apple Inc 6,2%
 • Microsoft Corp 4,3%
 • Alphabet Inc 3,2%
 • Amazon.com Inc 2,8%
 • Tesla Inc 1,9%
 • Unitedhealth Group Inc 1,6%
 • JPMorgan Chase & Co 1,2%
 • VISA Inc 1,1%
 • Nvidia Corp 1,0%
 • Procter & Gamble CO 1,0%

Länder

 • USA 69,7%
 • Japan 6,1%
 • Schweiz 3,9%
 • Storbritanien 3,6%
 • Kanada 2,9%
 • Tyskland 2,5%
 • Frankrike 2,4%
 • Australien 1,8%
 • Holland 1,6%
 • Övrigt 5,6%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 184,30 SEK
 • Kursdatum 2022-11-23
 • Förvaltningsavgift 0,40 %
 • Årlig avgift 0,41 %
 • ISIN SE0010049197
 • PPM-nummer 199753
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Marknad Global B: 158,16 SEK (2022-11-23)
 • Jämförelseindex MSCI World Total Return Net *
 • Startdatum 2017-10-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 913
 • Standardavvikelse 2 år 13,87 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2022-09-15

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Marknad Global Fondbeskrivning

Öhman Marknad Global är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot de aktiemarknader som kategoriseras som globala utvecklade aktiemarknader i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Marknad GlobalKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder