Om ossVälkommen till Öhman

Det tar tid att lära sig förvalta förtroenden. Men man lär så länge man levererar.

Om Öhman Fonder

Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare. Grundlig värdering skapar en långsiktig och hållbar avkastning till kunderna.

Om Öhman Fonder

Om Öhmankoncernen

Öhmankoncernen är idag största ägare i Nordnet, bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 134 miljarder kronor genom dotterbolaget Öhman Fonder.

Om Öhmankoncernen