Om oss

Välkommen till Öhmangruppen!

Öhman är en familjeägd och oberoende finansiell företagsgrupp som grundades 1906. Idag är Öhman Sveriges största fristående kapitalförvaltare och gruppen består av Öhman Fonder, kärninnehavet Nordnet och ett antal övriga investeringar.

Öhman i korthet

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell företagsgrupp som grundades 1906. Idag är Tom Dinkelspiel ordförande och Johan Malm chef för koncernen som förvaltar över 100 miljarder kronor genom sitt rörelsedrivande dotterbolag Öhman Fonder. Gruppen består även av det strategiska innehavet Nordnet, som är gruppens största finansiella engagemang, samt ett antal övriga investeringar.

Fortsatt stark utveckling – stabila finanser skapar möjligheter i orostider

Öhman hade återigen ett starkt år 2019 och byggde vidare på en positiv utveckling från föregående år. Även om den eskalerande coronakrisen under inledningen av 2020 skapat många nya utmaningar och stor osäkerhet ser gruppens ordförande Tom Dinkelspiel och koncernchef Johan Malm stora möjligheter framåt. Läs mer.