Aktiva och ansvarsfullaSå här gör vi skillnad genom att påverka

Öhman Fonder verkar i samklang med omgivningen och framtiden vi alla ska leva i, och för oss handlar hållbar kapitalförvaltning om långsiktighet, ansvar och ett aktivt – på djupet engagerat – ägande.

Undertecknat PRI

Öhman Fonder har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen med principerna är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling. En av de viktigaste principerna är ansvarsfullt ägande.

Uppmuntrar företag att mäta och redovisa

Fondbolaget uppmuntrar företag att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin periodiska rapportering, vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6.

Arbetar tillsammans med andra investerare

Fondbolagets fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare som delar vår värdegrund.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Vårt påverkansarbete sker genom att fondbolaget för dialog med bolagen och närvarar på bolagsstämmor.

Jamal Abida Norling , vd Öhman Fonder

Påverkansdialoger med bolag

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i fondbolagets hela investeringsunivers och bedrivs oavsett om vi är investerade i bolagen eller inte.

Uttalat syfte och mål

En påverkansdialog har ett uttalat syfte och mål. Genom löpande dialog i form av möten, brev och telefonmöten försöker vi påverka bolagen att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga.

Förebyggande och framåtblickande

Vi arbetar förebyggande och framåtblickande för att påverka företagen att förbättra sina interna processer och externa rapportering som ska leda till långsiktig stabil finansiell avkastning.

Våra tre fokusområden

För att agera effektivt och nå våra mål har vi avgränsat oss till tre fokusområden. Genom att fokusera på dessa områden arbetar vi effektivare och har bättre förutsättningar att uppnå resultat och mäta utvecklingen.

Läs mer

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Att vi investerare gemensamt bedriver påverkansarbete mot bolag har en bevisad effekt och är samtidigt det mest kostnadseffektiva

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Fredric om du vill veta mer om hur vi påverkar bolag i en mer hållbar riktning.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se