Aktiva och ansvarsfullaSå här påverkar vi bolag i en hållbar riktning

Öhman Fonder vill inte bara investera i företag som redan ligger långt fram när det gäller hållbarhet, utan vill även påverka omställningsbolag att ta så stora steg som möjligt. Påverkansdialoger, både proaktiva och reaktiva, är viktiga verktyg för att gemensamt nå uppsatta mål.

Senaste nytt!

Här kan du läsa senaste nytt om hur vi påverkar bolag från insidan via både proaktiva och reakativa dialoger samt ägarstyrning.

Aktuellt om påverkansarbetet

Uttalat syfte och mål

En påverkansdialog har ett uttalat syfte och mål. Genom löpande dialog försöker vi påverka bolagen att vidta de åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga.

Ensam är inte stark

För att lägga extra tyngd bakom våra krav och önskemål medverkar vi i ett flertal initiativ tillsammans med andra investerare.

Våra medlemskap

Undertecknat Principles for Responsible Investment

Vi har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling. Den viktigaste principen är ansvarsfullt ägande.

Mer om PRI

Uppmuntrar företag att mäta och redovisa

Öhman Fonder uppmuntrar företag att införa vetenskapliga metoder för att mäta och redovisa hållbarhetsinformation i sin periodeiska rapportering, vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6.

Mer om mål 12

Arbetar tillsammans med andra investerare

För att våra påverkansdialoger ska uppnå största möjliga positiva påverkan på samhället och miljön är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare, vilket är i linje med FN:s globala mål 17.

Mer om mål 17

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria och Erik om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsanalys och ansvarsfullt ägande.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Erik Durhan

Chef för ägarstyrning och hållbarhet

+46 8 407 59 10
erik.durhan@ohman.se