Aktiva och ansvarsfullaSå här påverkar vi bolag i en hållbar riktning

Öhman Fonder vill inte bara investera i företag som redan ligger långt fram när det gäller hållbarhet, utan vill även påverka omställningsbolag att ta så stora steg som möjligt. Påverkansdialoger, både proaktiva och reaktiva, är viktiga verktyg för att gemensamt nå uppsatta mål.

Senaste nytt!

Här kan du läsa senaste nytt om hur vi påverkar bolag från insidan via både proaktiva och reakativa dialoger samt ägarstyrning.

Aktuellt om påverkansarbetet

Uttalat syfte och mål

En påverkansdialog har ett uttalat syfte och mål. Genom löpande dialog försöker vi påverka bolagen att vidta de åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga.

Våra dialoger

Ensam är inte stark

För att lägga extra tyngd bakom våra krav och önskemål medverkar vi i ett flertal initiativ tillsammans med andra investerare.

Våra medlemskap

Påverkansdialoger: Tre fokusområden

För att agera effektivt i vårt påverkansarbete identifierar vi fokusområden. Dessa ger oss bättre förutsättningar att uppnå resultat, mäta utvecklingen och i slutändan nå våra mål. Våra fokusområden riktar sig mot företeelser som är systematiska risker snarare än bolagsspecifika.

Så påverkar vi

Proaktiva dialoger sker i bolag där fondbolaget ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Så påverkar vi bolag:

  • Bolaget är föremål för någon av Öhman Fonders fokusområden,
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera,
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden någon av fonderna har varit ägare i bolaget, eller
  • Bolaget har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter.

 

 

Undertecknat Principles for Responsible Investment

Vi har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling. Den viktigaste principen är ansvarsfullt ägande.

Mer om PRI

Uppmuntrar företag att mäta och redovisa

Öhman Fonder uppmuntrar företag att införa vetenskapliga metoder för att mäta och redovisa hållbarhetsinformation i sin periodeiska rapportering, vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6.

Mer om mål 12

Arbetar tillsammans med andra investerare

För att våra påverkansdialoger ska uppnå största möjliga positiva påverkan på samhället och miljön är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare, vilket är i linje med FN:s globala mål 17.

Mer om mål 17

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria och Erik om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsanalys och ansvarsfullt ägande.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Erik Durhan

Chef för ägarstyrning och hållbarhet

+46 8 407 59 10
erik.durhan@ohman.se