Aktiva och ansvarsfullaSå här gör vi skillnad genom att påverka

Öhman Fonder verkar i samklang med omgivningen och framtiden vi alla ska leva i, och för oss handlar hållbar kapitalförvaltning om långsiktighet, ansvar och ett aktivt – på djupet engagerat – ägande.

Undertecknat PRI

Öhman Fonder har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen med principerna är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling. En av de viktigaste principerna är ansvarsfullt ägande.

Läs mer hos PRI

Uppmuntra företag att mäta och redovisa

Fondbolaget uppmuntrar företag att införa hållbara metoder genom att mäta och integrera hållbarhetsinformation i deras periodiska rapportering, vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6.

Läs mer om mål 12

Arbetar tillsammans med andra investerare

Fondbolagets fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att uppnå största möjliga påverkan är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare som delar vår värdegrund.

Läs mer om mål 17

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Vårt påverkansarbete sker genom att fondbolaget för dialog med bolagen och närvarar på bolagsstämmor.

Jamal Abida Norling , vd Öhman Fonder

Påverkansdialoger med bolag

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i fondbolagets hela investeringsuniversum och bedrivs oavsett om vi är investerade i bolagen eller inte.

Uttalat syfte och mål

En påverkansdialog har ett uttalat syfte och mål. Genom löpande dialog i form av möten, brev och telefonmöten försöker vi påverka bolagen att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga.

Förebyggande och framåtblickande

Vi arbetar förebyggande och framåtblickande för att påverka företagen att förbättra sina interna processer och externa rapportering som ska leda till långsiktig stabil finansiell avkastning.

De senaste månadernas påverkansarbete

Här kan du läsa mer om de senaste månadernas hållbarhetsarbete.

Aktuellt påverkansarbete

Vi bedriver påverkansdialoger tillsammans med andra investerare över hela världen. Detta har bevisad effekt samtidigt som vi kan utnyttja den lokala kännedomen hos en enskild investerare.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria om du vill veta mer om hur vi påverkar bolag i en mer hållbar riktning.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se