Våra samarbetenMedlemskap och initiativ

Öhman Fonder är medlem i ett antal intresseorganisationer. Bland annat hjälper organisationerna fondbolaget att utföra påverkansdialoger i samarbete med andra investerare världen över, tillhandahålla analys samt att upprätthålla kontakt med globala och lokala investerare om hållbarhetsfrågor.

Medlemskap:

 1. Principles for Responsible Investment (PRI)
 2. Swesif
 3. Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)
 4. Fondbolagens Förening
 5. Hållbart värdeskapande
 6. FAIRR Initiative
 7. Investor Alliance for Human Rights (IAHR)
 8. Institutionella Ägares Förening (IÄF)
 9. Arbetsgivarna inom Bank och Finans (BAO)

Initiativ:

 1. Climate Action 100+, Net Zero Investment Initiative och Nature 100 (IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change)
 2. Know the Chain och Ethical AI (WBA – world benchmarking alliance)
 3. Digital Rights och XUAR (Investor Alliance for Human Rights)
 4. Facial Recognition Technology, FRT (Candriam)
 5. FAIRR Initiative
 6. Tackling Conflict Mineral in the Semiconductor Value Chain (Stewart Investors)
 7. PRI | Advance
 8. Tech and Human Rights (AP fondernas etikråd)
 9. Chemsec
 10. Global Child Forum

Certifiering:

 1. ESG4Real