Om Öhman FonderFamiljeägd och fristående kapitalförvaltare

Med både bredd och spets är vi Sveriges bästa fondbolag. I år igen!

Samtidens och framtidens kapitalförvaltning

Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare med 145 miljarder kronor (2023-06-30) under förvaltning. Vi erbjuder både fonder och diskretionär portföljförvaltning.

Våra fondförvaltare

Vi arbetar med flera tillgångsslag, men alltid på samma sätt: tillsammans i arbetslag där varje förvaltare har ett tydligt individuellt ansvarsområde.

Våra fondförvaltare

Medarbetare och rekrytering

Våra medarbetare drivs av nyfikenhet, engagemang och ansvarstagande – kort sagt vår gemensamma värdegrund.

Medarbetare och rekrytering

Etiska riktlinjer

För att säkerställa en hög etisk nivå i verksamheten har vi utvecklat och följer interna regelverk rörande exempelvis penningtvätt och insiderhandel.

Etiska riktlinjer

Aktiva och ansvarsfullaSå här förvaltar vi våra kunders förtroende

Se när Jamal förklarar vår filosofi.

Om Öhman FonderLedning

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Om Öhman FonderStyrelse

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Johan Malm

Ordförande Öhman Fonder

Mats Andersson

Ledamot

Styrelsebild

Björn Fröling

Ledamot

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot

Ann Öberg

Ledamot