Klagomål

E. Öhman J:or Fonder AB

Öhman har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Öhman har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Öhman inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med Öhmans motivering till detta.

Vart du vänder dig

Du kontaktar klagomålsansvarig person hos Öhman Fonder och beskriver vad du tycker blivit fel. Klagomålsansvarig hos Öhman Fonder är chefen för regelefterlevnad som du finner längst ned på denna sida.

Klagomål rörande Öhman Fonder skickas till:

Klagomålsansvarig
Öhman Fonder
Box 7837
103 98 Stockholm

Missnöjd med Öhman Fonders beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera Öhman Fonders beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Mer information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Kontakt

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se