Riktlinjer för orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order

För att uppnå bästa möjliga resultat när Öhman Fonder utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument, till exempel uppdrag att köpa eller sälja aktier, har Öhman Fonder utarbetat riktlinjer.

En och samma order kan hanteras genom att flera av de metoder som anges i riktlinjerna används. Om kunden lämnar en specifik instruktion antingen en instruktion avseende alla order eller en instruktion avseende en viss order (t.ex. om att ordern ska utföras på en viss marknadsplats eller på ett särskilt sätt) kommer en sådan instruktion att ha företräde framför vad som anges i riktlinjerna. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Öhman Fonder inte kan vidta de åtgärder som angetts i riktlinjerna för att uppnå bästa möjliga resultat.