Öhman Marknad Europa

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredEuropaHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredEuropaHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad Europa

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred europeisk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Marknad Europa

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Fondens hållbara profil har hittills i år haft en negativ påverkan på avkastningen i relation till fondens jämförelseindex MSCI Europe Index. Störst negativt bidrag kommer från fondens exkludering av fossilbolag och exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner. De fossila bolagen Shell, BP och TotalEnergies har bidragit mest negativt till fondens avkastning jämfört med index. Fondens ESG-exkluderingar (däribland tyska Siemens) har bidragit positivt till relativavkastningen men inte tillräckligt för att kompensera för övriga kriteriers negativa påverkan.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 19,5%
 • Hälsovård 19,4%
 • Teknik 12,4%
 • Industri 11,9%
 • Dagligvaror 11,8%
 • Sällanköpsvaror 11,3%
 • Material 7,4%
 • Allmännyttiga tjänster 3,1%
 • Energi 2,4%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Nestle SA 4,7%
 • Roche Holding AG 4,0%
 • ASML Holding NV 3,3%
 • AstraZeneca PLC 3,2%
 • Novo Nordisk A/S 3,2%
 • Novartis 3,1%
 • Unilever Plc 2,2%
 • HSBC Holdings PLC 2,0%
 • SAP SE 1,9%
 • Allianz SE 1,4%

Länder

 • Storbritanien 22,3%
 • Schweiz 20,9%
 • Frankrike 15,1%
 • Tyskland 11,6%
 • Holland 7,8%
 • Danmark 6,0%
 • Sverige 4,5%
 • Spanien 4,2%
 • Finland 2,2%
 • Övrigt 5,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 199,96 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,67 %
 • ISIN SE0000577975
 • PPM-nummer 570630
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI Europe Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 272
 • Standardavvikelse 2 år 13,79 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Marknad Europa Fondbeskrivning

Öhman Marknad Europa är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den utvecklade europeiska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Marknad EuropaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder