Öhman Marknad Pacific

En bred aktiefond som följer utvecklingen på aktiemarknaden i Stillahavsregionen med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarStillahavsregionen

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarStillahavsregionen

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad Pacific

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred aktieportfölj med fokus på Stillahavsregionen.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Marknad Pacific

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Hittills i år har fondens hållbara profil haft en negativ påverkan på fonden gentemot MSCI Pacific ex Japan Index. Störst negativt bidrag kommer från fondens exkludering av fossilbolag och exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner. På bolagsnivå kommer de största negativa bidragen inom dessa kriterier från Woodside Energy och BHP Group. Fondens ESG-exkluderingar (framförallt Sea ADS) har bidragit positivt till relativavkastningen men inte tillräckligt för att kompensera för övriga kriteriers negativa påverkan.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 41,1%
 • Material 12,8%
 • Fastighet 12,6%
 • Hälsovård 8,8%
 • Teknik 8,8%
 • Industri 6,7%
 • Sällanköpsvaror 3,9%
 • Dagligvaror 2,5%
 • Allmännyttiga tjänster 0,9%
 • Övrigt 1,9%

Största innehav

 • Commonwealth Bank Of Australia 8,4%
 • AIA Group Ltd 6,7%
 • CSL Ltd 6,5%
 • National Australia Bank Ltd 4,3%
 • DBS Group Holdings Ltd 4,0%
 • Macquarie Group Ltd 3,6%
 • Wesfarmers 3,1%
 • Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2,7%
 • United Overseas Bank Ltd 2,6%
 • Transurban Group 2,6%

Länder

 • Australien 65,9%
 • Hongkong 17,4%
 • Singapore 12,5%
 • Nya Zeeland 3,7%
 • Cayman Islands 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 332,55 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Årlig avgift 0,68 %
 • ISIN SE0000577983
 • PPM-nummer 642298
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex MSCI Pacific ex Japan Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 66
 • Standardavvikelse 2 år 12,26 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Marknad Pacific Fondbeskrivning

Öhman Marknad Pacific är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot aktiemarknader i de länder som kategoriseras som Pacific i fondens jämförelseindex (Stillahavsregionen). Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Marknad PacificKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder