Öhman Emerging Markets

En bred aktiefond som följer utvecklingen för världens tillväxtmarknader med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Emerging Markets

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Emerging Markets

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Hittills i år har fondens hållbara profil bidragit negativt till fondens utveckling jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Exkludering av bolag som bryter mot internationella konventioner har bidragit mest negativt. Exempelvis har exkluderade Vale (internationella konventioner) utvecklats bättre än index som helhet. Även fondens handelsbarhetsfilter har haft en negativ påverkan på relativavkastningen hittills i år, det räknas dock inte in under hållbarhetsbidrag i redovisade tabeller.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 39,9%
 • Finans 27,1%
 • Sällanköpsvaror 8,0%
 • Material 7,0%
 • Industri 5,5%
 • Dagligvaror 4,4%
 • Hälsovård 3,6%
 • Fastighet 2,2%
 • Allmännyttiga tjänster 1,7%
 • Övrigt 0,5%

Största innehav

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing CO Ltd 6,4%
 • Samsung Electronics CO Ltd 5,3%
 • Tencent Holdings Ltd 3,9%
 • Alibaba Group Holding Ltd 3,2%
 • Infosys Ltd 2,3%
 • Meituan Dianping 2,3%
 • ICICI Bank Ltd 2,1%
 • China Construction Bank Corp 1,9%
 • Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,5%
 • JD.Com Inc 1,5%

Länder

 • Taiwan 20,0%
 • Sydkorea 14,5%
 • Kina 13,1%
 • Hongkong 11,2%
 • Brasilien 7,2%
 • Cayman Islands 6,4%
 • Sydafrika 6,4%
 • Indien 4,9%
 • Mexico 4,6%
 • Övrigt 11,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 210,98 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 0,90 %
 • Årlig avgift 0,93 %
 • ISIN SE0004578615
 • PPM-nummer 295857
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Emerging Markets B: 115,29 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Net Total Return *
 • Startdatum 2012-07-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 317
 • Standardavvikelse 2 år 12,52 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2012-07-11

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Emerging Markets Fondbeskrivning

Öhman Emerging Markets är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot tillväxtmarknader. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Emerging MarketsKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder