Öhman Kort Ränta

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i korta räntepapper noterade i svenska kronor med högsta kreditvärdighet och som ger låg ränterisk, låg kreditrisk och låg likviditetsrisk.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Kort Ränta

Fonden för dig som vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Kort Ränta

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Under maj har vi sett en växande oro i räntemarknaden kring risken för recession vilket har fått marknadsräntor att återigen falla samtidigt som kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, ökat markant. Samtidigt har inflationsutfallen fortsatt överraska på uppsidan vilket sannolikt inte gör att centralbankerna lättar på sina planer. Utöver det har vi sett en obalans mellan köpare och säljare i svenska statsobligationer vilket har fått svenska räntor att falla mer än utländska. Även i jämförelse med säkerställda bostadsobligationer har svenska statsobligationer blivit mycket dyrare. Långa svenska marknadsräntor har fallit cirka 20 punkter sett över hela månaden och så mycket som 50 punkter från de högsta nivåerna under början av månaden.

Fonden avkastade -0,13 procent efter avgifter, vilket är -0,10 procent relativt index (-0,09 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -1,01 procent efter avgifter, vilket är -0,76 % relativt index (-0,72 procent före avgifter). Fonden har en övervikt i säkerställda bostadsobligationer och en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 0,6 år för att optimera den rullande avkastningen. Detta har dock gett ett negativt bidrag under månaden på grund av stigande korträntor och en ökad premie mellan bostadsobligationer och statspapper. Den förväntade rullande avkastningen (yield) är nu runt 1 procent vilket är betydligt högre än jämförelseindex.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har nu även Riksbanken bytt fot och lägger allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer sannolikt presentera åtgärder fram emot sommaren. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Med stramare centralbankspolicy, både i form av styrräntor och balansräkningar, finns det en stor risk att konjunkturen kommer gå in i ett svagare skede. Vi bedömer att kompensationen för att äga säkerställda bostadsobligationer istället för svenska statsobligationer är på attraktiva nivåer efter rörelsen i maj.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 87,5%
 • Stat 12,5%

Största emittenter

 • Swedbank Hypotek AB 19,9%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 17,5%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 16,3%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 13,7%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 12,5%
 • Stadshypotek AB 12,1%
 • Kommuninvest i Sverige AB 7,9%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 94,12 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 0,10 %
 • Årlig avgift 0,12 %
 • ISIN SE0000493504
 • PPM-nummer 294918
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Kort Ränta B: 89,31 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
 • Startdatum 1995-06-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 17
 • Standardavvikelse 2 år 0,35 %
 • Spreadexponering 0,62 %
 • Duration 0,6 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Kort Ränta Fondbeskrivning

Öhman Kort Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i svenska räntepapper med kort löptid och som har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. Innehaven i svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner säkerställer att likviditetspositionen ständigt är god vilket blir viktigt i mer turbulenta och volatila marknadsförhållanden. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är mindre än ett år, vilket minskar känsligheten mot stigande räntor gentemot fonder med längre räntebindningsperiod. Fonden erbjuder en låg risknivå avseende såväl ränterisk, kreditrisk som likviditetsrisk.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Kort RäntaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder