Öhman Investment Grade

En aktivt förvaltad räntefond som investerar försiktigt och hållbart i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor av bolag med starkt hållbarhetsarbete eller som arbetar med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Investment Grade

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer försiktigt i nordiska företagsobligationer.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Investment Grade

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April blev månaden då mångårig expansiv penningpolitik kom till vägs ände. Till följd av stigande inflation tvärvände Riksbanken och höjde reporäntan från 0,0 procent till 0,25 procent och nu väntas ytterligare tre höjningar under 2022.
Vid årsskiftet är reporäntan sannolikt upp i 1,0 procent.

Vid mötet i februari såg Riksbanken en första höjning först under tredje kvartalet 2023 så det råder inga tvivel om att Riksbanken nu har vänt gällande penningpolitiken. Det råder heller inget tvivel om att Riksbanken fullständig missbedömt inflationstrycket när de justerar upp inflationsprognosen med över 2 procent. Även marknaden har nu förstått att räntorna är på väg upp. Långräntorna i Sverige har stigit 0,5 procent under april och 0,6 procent i USA. Oro för högre räntor har också påverkat kreditmarknaden där kreditpremien (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i Europa har stigit ca 0,2 procent och mer måttlig i Sverige med 0,05 procent.

Under månaden avkastade fonden –0,65 procent före avgifter och -0,70 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,76 procent. Stigande räntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. Fonden har dock aktivt haft en kortare ränteduration än jämförelseindex vilket bidragit positivt till relativavkastningen. Under månaden har fonden köpt Atrium Ljungberg och Länsförsäkringar Bank.

Utsikter

Vi befinner oss i en ny miljö där tiden med historiskt låga räntor är förbi. Centralbankerna stramar åt genom att höja styrräntan och reducera sina balansräkningar. Med dessa penningpolitiska åtgärder i åtanke är det svårt att se en fortsatt stark konjunktur. Försvagas konjunkturen ytterligare är det endast via finanspolitiken som ekonomin kan stimuleras (exempelvis via sänkta skatter och offentliga investeringar). Men utan en stark politisk majoritet kan man fråga sig om det ens finns tillräcklig politisk vilja att stimulera. Biter sig inflationen fast på en hög nivå är vi säkra på att centralbankerna kommer att fortsätt med sin åtstramande penningpolitik för att bekämpa inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 44,5%
 • Fastighet 30,4%
 • Industri 8,8%
 • Allmännyttiga tjänster 6,9%
 • Material 5,7%
 • Sällanköpsvaror 2,5%
 • Hälsovård 0,5%
 • Dagligvaror 0,4%
 • Teknik 0,2%

Största emittenter

 • Tryg Forsikring A/S 4,7%
 • Länsförsäkringar Bank AB 3,4%
 • Jyske Bank A/S 3,1%
 • Castellum AB 3,1%
 • Fastighets AB Balder 2,9%
 • DNB Bank ASA 2,9%
 • Volvo Treasury AB 2,7%
 • Nykredit Bank A/S 2,6%
 • Heimstaden Bostad AB 2,6%
 • Ilija Batljan Invest AB 2,4%

Länder

 • Sverige 72,0%
 • Danmark 13,1%
 • Finland 7,5%
 • Norge 5,9%
 • Frankrike 1,0%
 • Färöarna 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 115,05 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004391738
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Investment Grade B: 94,06 SEK (2022-05-17)
  Öhman Investment Grade C: 95,27 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-02-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 129
 • Standardavvikelse 2 år 2,20 %
 • Spreadexponering 6,01 %
 • Duration 1,9 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Investment Grade Fondbeskrivning

Öhman Investment Grade är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt två till fyra år.

Öhman Investment GradeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.