Öhman Investment Grade

En aktivt förvaltad räntefond som investerar försiktigt och hållbart i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor av bolag med starkt hållbarhetsarbete eller som arbetar med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Investment Grade

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer försiktigt i nordiska företagsobligationer.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Investment Grade

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Juli är typiskt sett en månad där det råder stiltje på den nordiska marknaden vilket också var fallet i år. Kreditmarknaden fick en välbehövlig paus med väldigt få transaktioner och små rörelser i kreditpremier. Även i räntemarknaden har det varit betydligt lägre omsättning även om internationella rörelser har speglats även här. Recessionsrisker har fortsatt varit huvudtemat i marknaden internationellt och fått ytterligare fäste vilket tryckt ned långräntor något ytterligare. Marknaden prisar fortsatt en aggressiv Riksbank under hösten och tror på en betydligt högre styrränta vid årsskiftet än Riksbankens egen prognos.

Under månaden avkastade fonden 0,89 procent före avgifter och 0,84 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade 0,99 procent. Underavkastningen under juli förklaras främst av den korta relativdurationen på 0,3 år under en månad där räntorna fallit. Fonden har fortsatt reducerat kreditrisken och byggt upp en stark likvidposition.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och lägger nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även Europeiska centralbanken, ECB, har nu börjat strama åt och höjt styrräntan. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Däremot har riskerna för en global lågkonjunktur eller i värsta fall en kraftig recession blivit allt mer synliga vilket minskar riskaptiten och sätter nedåtpress på globala långräntor. Denna dragkamp kommer troligen prägla räntemarknaden en tid framöver och rörelserna är stora från dag till dag. Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av durationen (genomsnittlig återstående räntebindningstid) i fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 43,3%
 • Fastighet 29,3%
 • Allmännyttiga tjänster 8,7%
 • Industri 8,6%
 • Material 5,3%
 • Sällanköpsvaror 2,3%
 • Dagligvaror 1,7%
 • Hälsovård 0,5%
 • Teknik 0,2%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 4,5%
 • Stockholm Exergi Holding AB 4,3%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 3,7%
 • Tryg Forsikring A/S 3,6%
 • Castellum AB 3,3%
 • DNB Bank ASA 3,1%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,8%
 • Heimstaden Bostad AB 2,8%
 • Indutrade AB 2,6%
 • Fastighets AB Balder 2,6%

Länder

 • Sverige 78,6%
 • Danmark 9,6%
 • Norge 5,2%
 • Finland 5,1%
 • Frankrike 1,1%
 • Färöarna 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 113,11 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004391738
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Investment Grade B: 92,52 SEK (2022-08-05)
  Öhman Investment Grade C: 93,76 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-02-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 125
 • Standardavvikelse 2 år 2,58 %
 • Spreadexponering 7,25 %
 • Duration 2,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Investment Grade Fondbeskrivning

Öhman Investment Grade är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt två till fyra år.

Öhman Investment GradeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.