Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter en negativ inledning avslutades december med en brant börsuppgång. Fjolårets sista dagar lyste illgrönt och det nya börsåret 2022 inleds från rekordhöga indexnivåer. Svängningarna har som befarats tilltagit och trots nya kursrekord är skillnaderna stora mellan vinnar- och förloraraktier denna månad.

Fonden har utvecklats sämre än sitt jämförelseindex i december. De största positiva bidragen under perioden kommer ifrån våra innehav i Beijer Ref, Lifco och Indutrade.

Det största negativa bidraget har fonden fått från positionen i Balder vars aktie rekylerat i december efter tidigare stark kursutveckling. Andra negativa bidragsgivare i portföljen var Sinch och Veoneer. Spelbolaget Evolution, som vi valt att inte äga, steg kraftig under månaden, vilket stärkt index och märkbart påverkat vår relativa avkastning negativt.

Fonden har deltagit i den nyemissionen som delvis finansierat Embracers förvärv av franska brädspelsbolaget Asmodee. Köpeskiljningen på 2,8 miljarder euro gör förvärvet till ett av bolagets största hittills. Därutöver har fonden köpt in livsstilsbolaget Thule. Ett välskött bolag med goda framtidsutsikter. Vi har också ökat i Assa och Balder. Vi har minskat bland annat i EQT vars aktie gått oerhört starkt under 2021.

Utsikter

Börsåret 2022 har inletts med hög volatilitet och nya motgångar för teknik- och tillväxtaktier med högre värderingar. På samma not som i början av 2021 är det istället mer värdebetonade tillgångar som gått bäst på börsen. Om rotationen blir mer uthållig denna gång återstår att se (i fjol höll det ett par månader). För att det ska gälla behövs också att den höga inflationen dröjer sig kvar och med den också en fortsatt mer restriktiv penningpolitik.

Trots ett stort mått oro i marknaden är undertonen optimistisk. Det vi främst sett i den svenska marknaden under årets första dagar är vinsthemtagningar i fjolårsvinnare som varvas med rallyn från botten i tidigare förloraraktier. Därför ropar vi inte varg riktigt ännu. Men vi höjer vår beredskap för sämre tider. Bara ett fåtal handelsdagar har passerat och allokeringen ska falla på plats för många aktörer där ute. Det har en förmåga att ta tid och stöka till det lite.

Rapporterna för fjärde kvartalet är på ingång och med en lång rad osäkerheter i luften längtar många efter en lägesrapport. Höga värderingar främst inom mer cykliska sektorer kräver fortsatt goda resultat och positiva vinstrevideringar för att hålla. Stigande estimat är något vi sett under större delen av fjolåret men som saknats på sluttampen inför rapporterna. Kanske har analytikerna varit för försiktiga denna gång. Stämmer det kan bolagen överraska positivt igen, även om jämförelsetalen blir allt svårare.

Orosmolnen är som tidigare stramare centralbankspolitik, inflation, energipriser, brist på insatsvaror och bekymmer kopplat till nya virusvarianter.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 30,2%
 • Sällanköpsvaror 23,4%
 • Finans 19,1%
 • Teknik 9,8%
 • Hälsovård 6,1%
 • Dagligvaror 5,8%
 • Fastighet 5,6%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 6,7%
 • Nibe Industrier AB 6,2%
 • AstraZeneca PLC 6,1%
 • Veoneer Inc 6,0%
 • Investment AB Latour 5,8%
 • Hexagon AB 5,6%
 • Fastighets AB Balder 5,6%
 • Embracer Group AB 5,5%
 • Lifco AB 5,3%
 • Nordnet AB 5,1%

Länder

 • Sverige 93,9%
 • Storbritanien 6,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 164,45 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 145,19 SEK (2022-01-20)
  Öhman Sverige Fokus D: 169,15 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 19,12 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder