Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Att Stockholmsbörsen tappat höjd i september bör ses som en hälsosam rekyl. Med höstmörkret följer inte sällan en säsongsmässigt svagare period. September i år är inget undantag. Stockholms breda marknadsindex (OMXSBXCAP) har tappat 5,6 procent.

Trots viss dramatik i marknaden är det på en glödhet IPO-scen utanför börsen som det mesta hänt. Att syna nya potentiella börsbolag och deras förutsättningar har upptagit mycket av vår tid under månaden. Än syns ingen avmattning. Strömmen av nya bolag lär fortsätta året ut men med paus för en viktig rapportperiod om ett par veckor.

Fonden har utvecklats 0,8 procent sämre jämfört med sitt jämförelseindex i september. Periodens främsta bidragsgivare var det nya börsbolaget och bilglasspecialisten Cary Group (1,0 procent). Vi var med som en av huvudinvesterarna (cornerstone) vid noteringen. Cary Group agerar i en konjunkturokänslig bransch där storlek och goda relationer till försäkringsbolagen är avgörande för en lyckad affär. Ett ökat teknikinnehåll i bilrutorna förväntas bidra till en allt högre snittnota per bytt ruta under kommande åren, vilket spelar Cary Group i händerna. Bolaget har en historik av att växa genom förvärv och ambitioner att bli större i Europa.

Andra större positiva bidragsgivare var Nordnet (0,3 procent), Astra Zeneca (0,4 procent) och EQT (0,4 procent). Det största negativa bidragsgivarna var Balder (-0,4 procent), Indutrade (-0,4 procent) och Beijer Ref (-0,4 procent).

Under september har det skett fler förändringar i fonden än vad som hör till vanligheterna. Förutom IPO:n av Cary Group har fonden köpt in datorspelbolaget Embracer samt riskkapitalbolaget EQT. Prislappen på Embracer har kommit ner rejält, vilket vi till stor del anser är obefogat. Embracer har lyckats mycket bra med att hålla uppe tillväxten post-covid. Bolaget står förvisso inför en del kortsiktiga utmaningar i kommande kvartal men därefter bör leveransen bli jämnare.

Autoliv, H&M och Ericsson är bolag vi valt att avyttra för att göra plats åt nämnda nya bolag.

Utsikter

En lite tuffare start på höstperioden stämmer med våra förväntningar om en rekyl, vilket ni kunnat läsa om i tidigare månadstexter. Aktier brukar vara en vintersport och vår grundtes är att börsen piggnar på sig innan årets slut. Det vi ser är dock att aktieurvalet kommer att bli allt mera viktigt i takt med att förutsättningarna för att glänsa blivit tuffare.

Värderingarna är högre, en del bolag lider av ökade kostnader och snart blir jämförelsetalen år mot år väldigt svåra. Här ifrån och framåt finns det inga lätta poäng att ta, det kommer märkas först i bolagen som inte är i topptrim. Konjunkturen kommer sannolikt fortsätta vara stark även om den sannolikt inte kan förbättras markant från dagens nivåer.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 29,6%
 • Sällanköpsvaror 19,8%
 • Finans 19,5%
 • Teknik 10,2%
 • Hälsovård 7,2%
 • Fastighet 4,9%
 • Dagligvaror 4,9%
 • Material 3,9%

Största innehav

 • AstraZeneca PLC 7,2%
 • Veoneer Inc 7,2%
 • Hexagon AB 6,1%
 • Atlas Copco AB 6,0%
 • Nibe Industrier AB 6,0%
 • Nordnet AB 5,5%
 • Lifco AB 5,3%
 • Beijer Ref AB 5,1%
 • Fastighets AB Balder 4,9%
 • Investment AB Latour 4,9%

Länder

 • Sverige 92,8%
 • Storbritanien 7,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 169,11 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,56 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 149,33 SEK (2021-10-14)
  Öhman Sverige Fokus D: 173,76 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 18,85 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder