Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Oktober var en bra börsmånad med stora kursuppgångar både i Sverige och internationellt.

Kvartalsrapporterna, som i regel var bättre än väntat, gav visst ljus åt aktiemarknaden som varit beckmörk och makrostyrd under hela året.

Efter en snabb uppstuds visade det sig återigen att investerarna har svårt att ta till sig bra nyheter. Runt hörnet väntar den djupa lågkonjunkturen. Det verkar de flesta vara tämligen säkra på. I ett sådant klimat ratas kvalitetsbolag på värdering och ”toppvinster” trots fortsatt leverans.

I stället fokuserar marknadsaktörerna mycket mer på de mest pressade bolagen och aktierna. Man ställer sig frågor som; i vilka bolag kan vi stryka risken nyemission? I den typen av spekulationer har vi sett enorma kursrörelser de senaste veckorna.

I oktober har fonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex. Utvecklingen har påverkats negativt främst av övervikterna i Embracer, Nibe och Addtech. Addtech levererade på högt ställda förväntningar i kvartalet. Bolaget ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt i flertalet sektorer med strukturell efterfrågan.

De främsta positiva bidragsgivarna var bland annat Beijer Ref, Sinch och Industrivärden. Tillväxten i Beijer Ref:s rapport för tredje kvartalet var imponerande. Sinch som redan innan kvartalsrapporten kommit med en omvänd vinstvarning överraskade positivt främst på kassaflöde. Nyemissionsrisken är struken och blankarna i aktien har tvingats täcka sina positioner, vilket triggat en stor positiv rörelse i aktien.

Under månaden har fonden ökat i Sinch och Balder samt minskat i Nordnet.

Utsikter

Väldigt lite tyder på att centralbankerna kommer visa någon pardon i kampen mot inflationen. Och centralbankirerna har fortsatt möjligheten att överraska med för börsen negativa nyheter. Marknadsräntan har stor påverkan på bolagens värderingar likväl som efterfrågan på deras varor och tjänster. Det skavsåret förblir öppet.

Men när det nu blivit alltmer kutym bland investerare att vara negativt inställd till ekonomin är det kanske läge att snart våga tänka lite tvärt - även om det hittills under 2022 gjort ont att vara optimist.

Varje framåtblickande indikator i Europa pekar i avgrunden; hur mycket sämre kan det då i börsens ögon bli? Svaret skiljer sig förstås beroende på marknad och sektor. Men kom ihåg att vad börsen handlas på idag är det som förväntas hända om 6 till12 månader.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 38,0%
 • Finans 26,5%
 • Sällanköpsvaror 19,6%
 • Teknik 6,1%
 • Dagligvaror 5,0%
 • Fastighet 4,8%

Största innehav

 • Investor AB 8,5%
 • Atlas Copco AB 7,7%
 • Nibe Industrier AB 6,2%
 • Hexagon AB 6,1%
 • Dometic Group AB (PUBL) 5,4%
 • Lifco AB 5,3%
 • Beijer Ref AB 5,2%
 • Volvo AB 5,1%
 • Industrivärden AB 5,1%
 • Investment AB Latour 5,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-11-30
 • Senaste kurs 135,00 SEK
 • Kursdatum 2022-12-07
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 115,59 SEK (2022-12-07)
  Öhman Sverige Fokus D: 139,43 SEK (2022-12-07)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 27,07 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder