Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Tio dagar in i maj tog sviten av nedgångsdagar slut. Från den lågpunkten har Stockholmsbörsen sedan stigit i samklang med övriga börser. Rekylen var kraftfull i de för året värst havererade aktierna - som sig bör i ett björnmarknadsrally.
Det som triggade den positiva vändningen var en något försiktigare formulering från den amerikanska centralbanken. Räntehöjningscykeln kanske inte blir riktigt så ansträngd som tidigare indikerats, vilket - allt annat lika - är positivt för aktiemarknader globalt.

Vi har tidigare efterfrågat en potentiell trigger för att vända det negativa sentimentet på börsen. En händelse som skulle rucka de högt ställda förväntningarna på både högre räntor och inflation.
En antydan till detta fick vi alltså i maj. Börsutvecklingen efter att ränteoron dämpats bara marginellt visar hur lite som krävs för att byta håll i marknaden när de flesta redan förväntar sig ett extremt utfall i andra riktningen.

I maj har fonden utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex. Fonden har fått sitt största positiva bidrag från övervikterna i Embracer och Sinch. En stabil kvartalsrapport från Embracer gjöt olja på vågorna och skrämde sannolikt bort en del av de värsta belackarna. Periodens viktigaste datorspelsläpp var lyckat och en första indikation från förvärvade brädspelsjätten Ashmodee är att affärerna fortfarande tuffar på ganska bra trots att pandemieffekten klingar av.

Största negativa bidragsgivare i fonden var övervikterna i Nordnet, Balder och Thule. Ett bud på snusjätten Swedish Match har påverkat relativavkastningen mot index märkbart negativt då vi inte äger aktier i bolaget av exkluderingsskäl. Under månaden gjordes inga större förändringar i fonden.

Utsikter

Ränteutvecklingen har varit och kommer fortsätta vara avgörande för börsen. Härifrån och framåt tror vi att centralbanksretoriken blir försiktigt mjukare, vilket talar för en stabilisering.

Den svenska konsumenten är mer skeptisk än på ett decennium, ett känslomässigt tillstånd motiverat av högre priser på det mesta och krig i närområdet. Även här finns alltså (redan nu) stort utrymme för pendeln att kunna svänga tillbaka.

Men något återtåg, mot gamla kurstoppar och rekordhöga värderingar på börsen skall inte förväntas. Det vi ser framför oss är snarare en mer balanserad börsutveckling samt syn på rådande förutsättningar och framtiden. I en sådan miljö kommer alla bolag inte heller dras över samma kam.

I första kvartalet kunde i princip alla bolag oavsett styrka, höja priserna med motiveringen att kostnaderna ökar. Lika smärtfritt kommer det inte vara i kommande kvartal. Ett sådant scenario bör gynna bolag av högre kvalitet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 35,3%
 • Finans 21,0%
 • Sällanköpsvaror 19,5%
 • Teknik 9,7%
 • Dagligvaror 5,1%
 • Fastighet 4,8%
 • Övrigt 4,6%

Största innehav

 • Hexagon AB 7,0%
 • Atlas Copco AB 6,6%
 • Nordnet AB 6,3%
 • Assa Abloy AB 5,8%
 • Beijer Ref AB 5,3%
 • Embracer Group AB 5,2%
 • Lifco AB 5,2%
 • Nibe Industrier AB 5,2%
 • Investment AB Latour 5,1%
 • Industrivärden AB 5,1%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 123,60 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 105,82 SEK (2022-06-29)
  Öhman Sverige Fokus D: 127,37 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 20,20 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder