Öhman Sverige Fokus

En aktivt förvaltad Sverigefond som lägger större fokus på att välja enskilda aktier än branscher och vars koncentrerade innehav ger stor effekt på fondens avkastning.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj
 • Vill få en koncentrerad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivFokusHållbarSverige
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Sverige Fokus

Fonden för dig som vill investera hållbart i en fokuserad svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Fokus

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Sektorrotation från tillväxtaktier mot värdeaktier ökade i styrka under mars. Det cykliska rallyt har givit flera nya rekordnoteringar i svenska verkstadsbolag. Konjunkturoptimismen har skruvats upp till max. Med en tydligt cyklisk profil placerar sig Stockholmbörsen (SIXPRX) i topp även i en global jämförelse efter en uppgång på närmare 8 procent.

Under mars har fonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex. Fondens främsta bidragsgivare var Latour, Hexagon och Atlas Copco. De största negativa bidragsgivarna var Veoneer, Nordnet och CINT. Fonden har minskat positionerna i bland annat Volvo, SKF och Epiroc.

Utsikter

Den annalkande rapportsäsongen kommer att få sätta tonen. Lika viktiga som själva resultaten blir marknadens reaktioner på de rapporterade sifforna. Högt ställda förväntningar och stora uppgångar inför rapportsäsongen gör läget något nervöst i de cykliska bolagen. Tidigare corona-vinnare har i stället en sista chans att skrälla mot låga jämförelsesiffror även för första kvartalet. Det makroekonomiska fokuset vilar vid den amerikanska långräntan och fortsatt global massvaccinering.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 46,0%
 • Finansföretag 11,7%
 • Råvaror & material 9,1%
 • Hårdvara & tillbehör 6,2%
 • Fordon 5,5%
 • Fastigheter 4,9%
 • Detaljhandel 4,8%
 • Media 4,0%
 • Mjukvara & tjänster 4,0%
 • Övrigt 3,8%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 7,3%
 • Hexagon AB 6,3%
 • Industrivärden AB 6,2%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 6,2%
 • Veoneer Inc 5,5%
 • Nordnet AB 5,5%
 • Nibe Industrier AB 5,1%
 • Volvo AB 5,1%
 • Investment AB Latour 5,0%
 • Fastighets AB Balder 4,9%

Länder

 • Sverige 96,2%
 • Storbritanien 3,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-03-31
 • Senaste kurs 151,15 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,56 %
 • ISIN SE0009997091
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Fokus B: 137,56 SEK (2021-04-15)
  Öhman Sverige Fokus D: 154,85 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap
 • Startdatum 2017-12-07
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 20
 • Standardavvikelse 2 år 18,92 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-05-31

Öhman Sverige Fokus Fondbeskrivning

Öhman Sverige Fokus är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Att fonden normalt enbart placerar i 15 till 20 stora och medelstora bolag gör att utvecklingen för varje enskilt aktieinnehav får stort genomslag på fondens resultat. Fonden lägger större fokus på att välja enskilda bolag än branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige FokusKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder