Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


Maj 2021

Stockholmsbörsen steg efter en turbulent månad till slut med 2,2 procent i maj. Inflationsoron ser ut att kunna fortsätta skapa turbulens på börsen. Den amerikanska räntan har dock varit stabil under månaden vilket ger viss ro till börsen. Makrodata som inkommer fortsätter att utvecklats positivt vilket indikerar en stark konjunkturutveckling.

De små bolagen (CSX Sweden) gick bättre än de stora bolagen (OMXS30). För fondens del var det bolagen Hemnet, Systemair samt Lindab som hade starkast utveckling i maj. Hemnet fortsätter att utvecklas positivt efter bolagets börsnotering under våren. Cantargia, Lundin Mining samt Tobii var bolag som gick svagt. Cantargia levererade bra forskningsdata, trots detta utvecklades kursen negativt.

Utsikter

Med vaccinationsprogram som rullar på i världens länder kommer en återgång till det mer normala under hösten allt närmare. Virusmutationer är dock ett orosmoment och vaccinernas eventuella minskade effektivitet mot dessa. Inflationsoron lär fortsätta och inflationsutfall kommer att följas med stort intresse från marknaden. Så länge de amerikanska räntorna inte fortsätter stiga tror vi att börsen kan se igenom eventuella toppar i inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 21,9%
 • Hälsovård 11,5%
 • Läkemedel 10,0%
 • Fastigheter 9,6%
 • Råvaror & material 9,6%
 • Mjukvara & tjänster 6,6%
 • Hårdvara & tillbehör 6,2%
 • Fordon 5,9%
 • Detaljhandel 4,0%
 • Övrigt 14,8%

Största innehav

 • Veoneer Inc 5,9%
 • Lundin Mining Corp 4,3%
 • Sedana Medical AB 4,0%
 • Beijer Ref AB 3,9%
 • Nibe Industrier AB 3,9%
 • HMS Networks AB 3,9%
 • Getinge AB 3,6%
 • Lindab International AB 3,3%
 • Nobia AB 3,0%
 • Sectra AB 3,0%

Länder

 • Sverige 91,2%
 • Kanada 4,3%
 • Norge 1,4%
 • Luxemburg 1,3%
 • Danmark 1,2%
 • Färöarna 0,5%
 • Liechtenstein 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-01-31
 • Senaste kurs 1 851,20 SEK
 • Kursdatum 2021-06-10
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 535,72 SEK (2021-06-10)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 72
 • Standardavvikelse 2 år 22,77 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.