Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Världens börser har rivstartat året och mars månad var inget undantag. Stockholmsbörsen (OMX Stockholm benchmark) steg med 8,8 procent. Trots ökande smittspridning världen över och i synnerhet i Europa, har optimismen på börsen fortsatt. Vaccinutrullningen samt en förbättrad konjunktur är starkt bidragande till den positiva utvecklingen.

Svenska småbolag (CSX Sweden) utvecklades sämre än de stora bolagen (OMXS30). Getinge, Loomis och ITAB var innehav i fonden som ökade i värde. Getinge gynnas av att vaccinutrullningen nu tar fart på allvar då man levererar viktiga komponenter till produktionen. Cantargia, Sectra och Lundin Mining var innehav i fonden som utvecklades svagt. Cantargia tappade i värde på grund av att det globala läkemedelsbolaget Novartis presenterat negativa data för ett liknande läkemedel.

Utsikter

Rapportperioden blir viktig för att börsen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt. Värderingen på börsen är generellt sett hög och kvartalsrapporterna behöver överraska positivt för att ge stöd. Störningar i leveranskedjorna till följd av smittspridningen är något som möjligen kan ställa till med problem för vissa bolag. Den stigande amerikanska räntan lär sannolikt fortsätta att sprida oro men i slutändan är alternativen till börsen i nuläget få.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 21,8%
 • Hälsovård 11,4%
 • Läkemedel 10,0%
 • Fastigheter 9,7%
 • Råvaror & material 9,3%
 • Mjukvara & tjänster 6,8%
 • Hårdvara & tillbehör 6,6%
 • Fordon 4,9%
 • Detaljhandel 3,9%
 • Övrigt 15,5%

Största innehav

 • Veoneer Inc 4,9%
 • Lundin Mining Corp 4,2%
 • Beijer Ref AB (publ) 4,2%
 • Sedana Medical AB 3,9%
 • HMS Networks AB 3,8%
 • Nibe Industrier AB 3,8%
 • Lindab International AB 3,2%
 • Getinge AB 3,2%
 • Sectra AB 3,1%
 • Nobia AB 3,0%

Länder

 • Sverige 91,7%
 • Kanada 4,2%
 • Luxemburg 1,3%
 • Danmark 1,1%
 • Norge 1,0%
 • Färöarna 0,5%
 • Liechtenstein 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-12-31
 • Senaste kurs 1 775,54 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 518,49 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 70
 • Standardavvikelse 2 år 22,58 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.