Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) avslutade året starkt och steg med 6 procent i december. 2021 blev återigen ett mycket starkt börsår och små bolagen har som grupp utvecklats bättre än de stora bolagen. Smittspridningen fortsatte att vara hög under årets sista månad vilket ledde till nya restriktioner världen över.

I december gick små bolag (CSX Sweden) sämre än stora bolag (OMXS30). Camurus, Stillfront samt John Mattson utvecklades svagt. Stillfront, som utvecklades mycket bra under 2020, hade ett svagt år i likhet med flera andra spelbolag. Systemair, Trelleborg samt Beijer Alma utvecklades starkt. Trelleborg gick starkt på budrykten kring bolagets affärsdel Wheel Systems.

Utsikter

Nya virusvarianter och stigande inflation är fortsatt ett hot mot börsen när vi nu går in i 2022. Omikron ser ut att vara något mildare än tidigare varianter men hög smittspridning riskerar att leda till nya mutationer. Hur centralbanker världen över, med den amerikanska i spetsen, hanterar penningpolitiken under 2022 blir viktigt för börsens utveckling. Bolagen ser ut att kunna hantera nya restriktioner bättre och borde kunna öka sina vinster, vilket ger stöd åt börsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 24,8%
 • Industri 24,0%
 • Teknik 15,3%
 • Sällanköpsvaror 14,8%
 • Fastighet 9,5%
 • Material 7,4%
 • Finans 2,5%
 • Dagligvaror 1,6%

Största innehav

 • Veoneer Inc 6,3%
 • Beijer Ref AB 5,0%
 • Getinge AB 4,6%
 • HMS Networks AB 3,8%
 • Sedana Medical AB 3,6%
 • Vitrolife AB 3,3%
 • Lindab International AB 3,3%
 • Sectra AB 2,7%
 • Nordic Semiconductor ASA 2,7%
 • Nibe Industrier AB 2,6%

Länder

 • Sverige 91,6%
 • Norge 4,6%
 • Danmark 1,9%
 • Kanada 1,2%
 • Färöarna 0,5%
 • Finland 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 1 936,17 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,53 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 606,23 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 75
 • Standardavvikelse 2 år 23,98 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.