Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Sommarens starka utveckling på Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) fortsatte i augusti och börsen steg med 0,3 procent. De sista rapporterna för det andra kvartalet presenterades och över lag har rapportperioden varit stödjande till börsens utveckling. Spridningen av deltavarianten har dock skapat viss oro på de finansiella marknaderna under perioden.

Småbolagen (CSX Sweden) presterade bättre än de stora bolagen (OMXS30). För fondens del utvecklades Sectra, Cantargia samt Sedana Medical starkast. Sedana Medical fick tidigare i somras godkänt att börja sälja sin produkt i Europa och har utvecklats väl sedan dess. Stillfront, Lundin Mining samt Concentric utvecklades svagt. Stillfront och många andra spelbolag har ett tufft år efter den starka utvecklingen under föregående år.

Utsikter

Deltavarianten fortsätter att vara ett hot mot börsutvecklingen. Hur leveranskedjor och redan stora komponentbrister kommer att påverkas vid ökande smittspridning återstår att se. Det är framför allt länder där vaccinationerna inte kommit så långt som riskerar att se nya nedstängningar vilket kan slå mot de globala leveranskedjorna. Konjunkturen utvecklas positivt och centralbankernas kommunikation med den amerikanska i spetsen, vittnar om fortsatt stöd vid eventuell påverkan från deltavarianten.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Hälsovård 22,9%
 • Industri 22,8%
 • Teknik 16,8%
 • Sällanköpsvaror 14,1%
 • Fastighet 9,9%
 • Material 9,0%
 • Finans 2,7%
 • Dagligvaror 1,9%

Största innehav

 • Veoneer Inc 4,7%
 • Beijer Ref AB 4,4%
 • Getinge AB 4,1%
 • HMS Networks AB 3,4%
 • Sedana Medical AB 3,2%
 • Nibe Industrier AB 3,1%
 • Lindab International AB 3,1%
 • Nobia AB 3,0%
 • Vitrolife AB 2,6%
 • Nordic Semiconductor 2,5%

Länder

 • Sverige 89,2%
 • Norge 4,7%
 • Kanada 2,3%
 • Danmark 1,9%
 • Luxemburg 1,2%
 • Färöarna 0,5%
 • Liechtenstein 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-05-31
 • Senaste kurs 1 969,74 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 634,07 SEK (2021-09-27)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 71
 • Standardavvikelse 2 år 23,04 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.