Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Stockholmsbörsen gick ner 1,2 procent i maj. Det fortsätter att vara volatil handel när marknaden försöker tolka hur den globala konjunkturen kommer att utvecklas i spåren av hög inflation och åtstramningar från världens centralbanker. I eurozonen sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin och makrostatiskt från USA bekräftar även den att vi nu troligtvis är på väg in i en svagare fas av konjunkturen.

De svenska småbolagen (CSX Sweden) gick sämre än de stora bolagen (OMXS30). Stillfront, Cantargia samt Calliditas var innehav i fonden som utvecklades starkast. Cantargia, som är ett svenskt bioteknikföretag inriktat på utveckling av läkemedel för olika typer av cancersjukdomar, presenterade tidig men lovande forskningsdata vid en stor cancerkonferens. Innehav i fonden med negativ utveckling var Tobii, Bioinvent samt Nobia. Tobii, som utvecklar ögonspårning för nischapplikationer, levererade en kvartalsrapport som var något under förväntan.

Utsikter

Månaden avslutades med en stark återhämtning, mycket tack vare att den amerikanska räntan gick ner samtidigt som marknaden förväntar sig en något långsammare takt för räntehöjningar. Inflationen står fortsatt i fokus och kommer följas noga av marknaden för att se om den dämpas framöver, detta skulle kunna innebära försiktigare åtstramningar från centralbankerna vilket skulle tolkas positivt av börsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 25,5%
 • Hälsovård 20,6%
 • Teknik 17,0%
 • Sällanköpsvaror 12,8%
 • Fastighet 10,1%
 • Material 9,4%
 • Finans 3,1%
 • Dagligvaror 1,4%

Största innehav

 • Veoneer Inc 6,2%
 • Beijer Ref AB 4,3%
 • HMS Networks AB 3,9%
 • Lindab International AB 3,8%
 • Nordic Semiconductor ASA 3,6%
 • Getinge AB 3,4%
 • Fabege AB 3,3%
 • Nordnet AB 3,1%
 • Sedana Medical AB 3,0%
 • Beijer Alma AB 2,8%

Länder

 • Sverige 90,4%
 • Norge 5,0%
 • Kanada 2,0%
 • Danmark 1,3%
 • Finland 0,8%
 • Färöarna 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-02-28
 • Senaste kurs 1 453,44 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,53 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 169,60 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 70
 • Standardavvikelse 2 år 21,49 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.