Öhman Sweden Micro Cap

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Sweden Micro Cap

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Oktober var en stark månad på Stockholmsbörsen som steg med 6,6 procent. En av drivkrafterna bakom uppgången var den ökade tron på att centralbankerna närmar sig slutet på sina räntehöjningar. Rapportperioden har inletts och över lag har bolagen lyckats manövrera den oroliga makromiljön på ett bra sätt.

De svenska småbolagen (CSX Sweden) utvecklades sämre än de stora bolagen (OMX Stockholm Benchmark). Stillfront samt Nolato var innehav i fonden med svag utveckling. De bolagen i fonden som utvecklades starkast under månaden var Getinge, Systemair samt CTEK. Getinge fick i samband med sin kvartalsrapport sänka utsikterna för helåret på grund av fortsatta störningar i leveranskedjorna, något som dock var förväntat.

Utsikter

Rapportperioden fortsätter och bolagens resultat samt utsikter blir intressanta för att avgöra hur påverkade de blir av rådande makromiljö. Stort fokus läggs som tidigare på centralbankernas agerande och eventuella tidiga signaler om mindre räntehöjningar framöver varvid inkommande makroekonomiska data kommer följas noga av marknaden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 27,7%
 • Hälsovård 22,9%
 • Teknik 19,8%
 • Fastighet 8,9%
 • Material 8,8%
 • Sällanköpsvaror 8,3%
 • Finans 3,0%
 • Dagligvaror 0,7%

Största innehav

 • Beijer Ref AB 5,6%
 • HMS Networks AB 4,5%
 • Nordic Semiconductor ASA 3,9%
 • Lindab International AB 3,4%
 • Sectra AB 3,4%
 • Nordnet AB 3,0%
 • Vitrolife AB 2,9%
 • Beijer Alma AB 2,8%
 • Fabege AB 2,8%
 • Systemair AB 2,6%

Länder

 • Sverige 90,1%
 • Norge 5,7%
 • Danmark 2,6%
 • Kanada 1,1%
 • Finland 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 1 549,91 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,53 %
 • ISIN SE0000432809
 • PPM-nummer 416867
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sweden Micro Cap B: 1 247,23 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1997-05-29
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 67
 • Standardavvikelse 2 år 26,09 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1997-05-29

Öhman Sweden Micro Cap Fondbeskrivning

Öhman Sweden Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en halv procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sweden Micro CapKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.