Öhman Marknad Sverige Bred

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den svenska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad Sverige Bred

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Öhman Marknad Sverige Bred

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Efter att ha inlett 2022 med positivt hållbarhetsbidrag jämfört med Stockholm Benchmark Cap Index förändrades bilden under sommaren. Även i Sverige är hållbarhetsbidraget numer negativt. Om vi bryter ner hållbarhetsbidraget i dess underkategorier är det etikexkluderingar (med Swedish Match som största bidragare) och fossilexkluderingar (Lundin Energy, numera Orrön Energy) som bidragit mest negativt i år.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 35,1%
 • Finans 23,5%
 • Teknik 11,4%
 • Sällanköpsvaror 8,2%
 • Hälsovård 6,7%
 • Material 5,5%
 • Dagligvaror 5,1%
 • Fastighet 4,4%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 9,0%
 • Investor AB 7,4%
 • Volvo AB 5,5%
 • Hexagon AB 4,7%
 • Assa Abloy AB 3,9%
 • Sandvik AB 3,7%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,5%
 • Epiroc AB 3,3%
 • AstraZeneca PLC 3,3%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,3%

Länder

 • Sverige 91,6%
 • Storbritanien 3,3%
 • Finland 2,5%
 • Schweiz 2,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-11-30
 • Senaste kurs 351,92 SEK
 • Kursdatum 2022-12-07
 • Förvaltningsavgift 0,48 %
 • Årlig avgift 0,49 %
 • ISIN SE0001463449
 • PPM-nummer 577833
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Marknad Sverige Bred B: 147,93 SEK (2022-12-07)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2005-08-24
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 98
 • Standardavvikelse 2 år 20,72 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2008-10-01

Öhman Marknad Sverige Bred Fondbeskrivning

Öhman Marknad Sverige Bred är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Marknad Sverige BredKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder