Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Med världen för våra fötter….

Den 20 juli sprakar och sparkar de i gång; världsmästerskapen i fotboll för damer! Skådeplatsen är Australien och Nya Zeeland och på plats finns en trupp damer med blågula hjärtan och kampvilja i världsklass. Redo att ta sig an motstånd från all världens hörn, tävla om varje boll och kämpa om medaljer av ädlaste valör. Vi på Öhman Fonder ser med spänning fram emot mästerskapet och kommer att följa och heja på våra damer härifrån hemmaplan.

Förvaltarna Ylwa Häggström, Julia Stålbro och Anna Eliason

För ett fotbolls-VM är verkligen fantastiskt! Det kan ge upphov till vild glädje (ibland förtvivlan) och olidlig spänning, skapa stark nationell sammanhållning OCH dessutom användas som en alldeles utmärkt analogi för hur man kan tänka kring fondsparande! Fotboll och fondsparande, olika men ändå lika kan man säga.

Så, med världen för våra fötter komponerar vi, likt Peter Gerhardsson, vårt lagbygge. Ett som håller både över VM-sommaren och under lång tid framöver.

Inget fotbollslag av idag blir framgångsrikt utan en stark defensiv. På samma sätt behöver en fondportfölj en stadig grund att stå på. I vår backlinje ställer vi upp med Öhman Global Investment Grade – en global kreditfond med enbart företagsobligationer av hög kvalitet. Här är fokus på att skapa stabil avkastning till låg risk. Hellre hålla tätt bakåt, än att sprinta i väg i någon spekulativ rusning framåt. Julia Stålbro, ränteförvaltare, säger; ”Globala krediter ger förutsättningar att investera i långt fler typer av bolag och i olika ekonomier. Det ger både fler möjligheter och bättre riskspridning.”

Sen har vi mittfältet – motorn i fotbollslaget. Välkomponerat kan det vara både ett stöd i försvaret och en stark kraft framåt. Vår ”tvåvägsspelare” på mitten är Öhman Global – en aktivt förvaltad global aktiefond med både bredd och spets. Här blandas bolag med stabila vinster, med låg variation över tid, med mer cykliska innehav och bolag som växer strukturellt. Målet är bra avkastning till rimlig risk. God hållbarhet är en självklarhet. ”Vi söker gärna bolag som gynnas av långsiktiga strukturella trender i ekonomin. Och precis som Julia nämner ger globala investeringar fler möjligheter att hitta bolag inom olika sektorer som är exponerade mot olika trender, än om man begränsar sig till en mindre geografisk marknad”, utvecklar Ylwa Häggström, global aktieförvaltare.

Slutligen har vi offensiven – där stjärnor föds och legender får evigt liv. Zlatan, Marta, Pelé…. Lagets spjutspets, där egenskaper som snabbhet, nytänkande och mod premieras, men där det också finns utrymme för något större risker. På topp i vårt fond-lagbygge spelar vi in Öhman Global Småbolag. Det sägs att alla stora bolag en gång varit små, och förhoppningsvis gömmer det sig några framtida megastjärnor i vår offensiva lagdel. Spelare som ”vinner matcher”… Överlag ger småbolag exponering mot mer renodlade verksamheter som ofta växer lite snabbare än marknaden som helhet. ”Till skillnad från stjärnorna i det svenska fotbollslandslaget, kanske många av våra innehav i småbolagsfonden är väsentligt mindre välkända. Men i det ligger en del av attraktiviteten för oss, att hitta fina bolag som alla inte redan upptäckt. Chansen att få komma in tidigt på en framgångsresa…”, säger Anna Eliason, global aktieförvaltare.

 

Tillsammans ger de tre fonderna – våra lagdelar – en global riskspridning med god avkastningspotential över tid. Fondplaceringar ska man emellertid planera med en längre horisont än ett fotbolls-VM, och några garantier för att vårt lagbygge har toppat formen just till VM finns så klart inte. Det hoppas – och tror – vi emellertid att de svenska fotbollsdamerna har gjort! Så, från Öhman Fonders ”damlag” till det svenska; vi är stolta, vi hejar oss hesa och vi önskar er STORT LYCKA TILL!!

Ps. Öhman Fonders killar hälsar förstås också ett lika stort lycka till!

Kontakt

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder
Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier