Nyheter

Två praktiska exempel från vårt påverkansarbete

8 juni, 2017 • Nyheter

Två praktiska exempel från vårt påverkansarbete, dels i form av ett bolag som vi uteslutit, dels en framgångsrik påverkansdialog där vi nått fram och skapat hållbara resultat. Öhman utesluter Phillips… Läs mer


Grönt är skönt – exploderande efterfrågan på gröna obligationer

8 juni, 2017 • Nyheter

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat. Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har totalt 200 miljarder dollar emitterats med syfte att finansiera hållbara projekt. Vår ränteförvaltare… Läs mer


Genomförd fondfusion: Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar har absorberats av Öhman Global Sustainable Brands

18 maj, 2017 • Nyheter

Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar har fusionerades med Öhman Global Sustainable Brands. Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Utlandsfond och Öhman Global Hållbar byts ut till  fondandelar i… Läs mer


Genomförd fondfusion mellan Öhman Penningmarknadsfond SEK och Öhman Penningmarknadsfond

17 maj, 2017 • Nyheter

Öhman Penningmarknadsfond SEK har fusionerades med Öhman Penningmarknadsfond. Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Penningmarknadsfond SEK byts ut till fondandelar i Öhman Penningmarknadsfond. När en fond som du äger… Läs mer


Fondfusion genomförd: Öhman Sverigefond 2 och Öhman Sverige Koncis är nu absorberade av Öhman Sverige Hållbar

16 maj, 2017 • Nyheter

Sammanslagningen innebär att era fondandelar i Öhman Sverigefond 2 och Öhman Sverige Koncis  byts ut till fondandelar i Öhman Sverige Hållbar. När en fond som du äger andelar i fusioneras… Läs mer


Öhmans årsredovisning 2016

4 maj, 2017 • Nyheter

Ytterligare ett händelserikt år för Öhmangruppen – så sammanfattar styrelseordförande Tom Dinkelspiel och VD Johan Malm år 2016. Framför allt präglades året av förändringar kring Nordnet, där bolaget köptes ut… Läs mer


Utdelning genomförd i våra fonder

2 maj, 2017 • Nyheter

Utdelning är genomförd i våra fonder med utdelande andelsklass. Nu när utdelningen är klar så är fondens andelskurs lägre, men antalet andelar på fondkontot fler. Utdelningen återinvesteras i nya andelar för… Läs mer


Fondernas helårsberättelse 2016

27 april, 2017 • Nyheter

Öhmans helårsberättelse 2016 för fonderna är publicerad. Läs berättelsen digitalt direkt på hemsidan eller beställ hem den kostnadsfritt via vår kundtjänst. I helårsberättelsen ger varje fondförvaltare sin förvaltningsberättelse. Det finns… Läs mer


Fondutdelning sker söndag 30 april

27 april, 2017 • Nyheter

En  utdelning  sker per söndag 30 april för de fonder som har en utdelande andelsklass: Etisk Global B Etisk Index Sverige B Etisk Index USA B FRN-fond SEK B Företagsobligationsfond… Läs mer


Sänkta avgifter för fyra fonder

3 april, 2017 • Nyheter

Öhman sänker förvaltningsavgiften i följande fyra fonder: Öhman Obligationsfond SEK Lärarfond 21-44 år Lärarfond 45-58 år Lärarfond 59+ Öhman Obligationsfond SEK sänker förvaltningsavgiften från 0,70% till 0,35% och de tre… Läs mer


← Äldre