Nyheter

Krönika Erik, Nyheter

Den stora knäckfrågan

I september 2007 publicerade Edward E. Leamer artikeln “Housing IS the Business Cycle” vid National Bureau of Economic Research. Det konstaterades där att den bästa indikatorn för framtida recession bland… Läs mer

Karriär, Nyheter

Redo för nya utmaningar? Öhman Fonder söker en fondanalytiker.

Nu söker Öhman Fonder en fondanalytiker som ska utvärdera bolagets egen förvaltning och skapa förutsättningar för bra investeringsbeslut. Vi är övertygade om att det är människan som gör företaget och… Läs mer

Halvvägs 2022, vad händer nu?

Första halvåret präglades av stigande inflation och Rysslands invasionskrig i Ukraina, varken mer eller mindre. Men vilket halvår… När det gäller penningpolitik fick vi se centralbanker tvärvända från att vara… Läs mer

Krönika Erik, Nyheter

Marknaden 2022 – en tragedi i två akter?

Tragedi, bildat av de grekiska orden ”tragos” och ”oide”, är en dramatisk genre. En tragedi är motsatsen till en komedi, och har i regel ett olyckligt slut. Nog skulle första… Läs mer

Nyheter

Inflationstriangeln

Räddningsverket har ett begrepp de kallar brandtriangeln som beskriver de grundläggande förutsättningarna för förbränning. För att en brand skall kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. Tar man bort någon… Läs mer

Nyheter

Inflationen – bit dig inte fast!

Vid Öhman Fonders lunch med vice riksbankschef Per Jansson tryckte han på att Riksbankens nuvarande huvudfokus är att hindra den höga inflationen att bita sig fast. Riksbanken sätter sin tillit… Läs mer

Nyheter

Sandvik – en lyckad dialog

Under förra året inledde vi dialoger med bolag som Sandvik, som står för en stor andel av de absoluta utsläppen i våra fonder. Vi ville få dem att sätta vetenskapligt… Läs mer

Nyheter

Fondutdelning genomförd i våra fonder

Utdelning är genomförd i våra fonder med utdelande andelsklass. Nu när utdelningen är klar så är fondens andelskurs lägre, men antalet andelar på fondkontot fler. Utdelningen återinvesteras i nya andelar… Läs mer

Dags att ansa värdepappersportföljen?

När konstgödsel blivit en bristvara – både i verkliga världen och i centralbanksvärlden – kan det vara läge att rensa bort ogräset och i stället plantera mer stryktåliga grödor i… Läs mer

Nyheter

Fondutdelning sker tisdag 10 maj

En utdelning sker tisdag 10 maj för fonder som har en utdelande andelsklass. Utdelningen återinvesteras i nya andelar för andelsägare som inte i förväg har uppgivit kontonummer för utbetalning. Riktar… Läs mer